Harmonogram

Działania w IKAR_www_harmonogram

Działania w projekcie IKAR
 
1. Badanie postaw i aktywności społecznej kobiet X-XII.2021
2. Publikacja RAPORTU z badania XII.2021
3.  Sieć networkingowa kobiet – Śniadania z wizytówką x 8 X. 2021 – XI. 2022
4. Rekrutacja uczestniczek projektu X.2021
5. Studium mentoringu kobiecego – Spotkanie z uczestniczkami, ekspertkami i mentorkami projektu 28.X. 2021
6. Podlaska Księga Kobiet – Happening- wydarzenie informacyjne o projekcie 28.XI. 2021
7. Studium mentoringu kobiecego – opracowanie i realizacja 15 inicjatyw społecznych – indywidualne projekty uczestniczek IV-IX.2022
8. Podlaska Księga Kobiet – Spacery herstoryczne IV – X. 2022
9. Cykl Warsztatów dla uczestniczek XI.2021 -2022
10. Promocja projektu -wywiady w lokalnych mediach XII.2021 – XII.2022
11. Podlaska Księga Kobiet – Nagrania notacji filmowych XI.2021 – IX.2022
12. Studium mentoringu kobiecego – mentoring grupowy I – IX.2022
13. Studium mentoringu kobiecego – mentoring indywidualny I-IX.2022
14. Sieć networkingowa kobiet – DEBATy V-X.2022
15. Podlaska Księga Kobiet – Happening XI.2022

 

Skip to content