28 LISTOPADA 1918 roku Polki uzyskały pełnię praw wyborczych i publicznych. W tym dniu staramy się pamiętać o naszych przodkiniach. Kobiety zwykle niezwykle 100 lat temu i dziś „Podlaska Księga Kobiet”, a w niej 6 notacji filmowych!???❤️
Spotkanie z Anna Kowalczyk – Autorka – autorką książki “Brakująca połowa dziejów” 28.11.2019 godz. 17.00 w Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku, przy ul.Legionowej 2.

Anna Kowalczyk, jestem córką Agaty Traczyńskiej z domu Basak, wnuczką Zofii Traczyńskiej z domu Bryła i Janiny Basak z domu Pawlica, prawnuczką Julianny Pawlicy, z domu Budzisz, Józefy Basak, z domu Terebińskiej, Heleny Bryły z domu Sudół i Marianny Traczyńskiej, z domu Niewadzi.

Jestem dziennikarką i pisarką, autorką książki „Brakująca połowa dziejów. Krótka historia kobiet na ziemiach polskich” i wielu publikacji poświęconych przeszłości i teraźniejszości kobiet w Polsce. Podziwiam i wspieram Stowarzyszenie 100-lecie kobiet za niestrudzoną pracę dla przywracania pamięci o kobietach Podlasia.