Herstoria

Karolina Kaczorowska

Karolina Kaczorowska

Podlaska Księga Kobiet – to cykl notacji filmowych o Kobietach,  które Stowarzyszenie 100-lecie Kobiet chce upamiętnić. Notacja filmowa to rodzaj wywiadu video, zapisu filmowego, który opowiada o życiu i o unikatowym doświadczeniu osoby, niezwykłej Polki i Jej HERstorii .Opowiadają o nich współczesne kobiety, strażniczki HERstorii, ale ważne świadectwa o Polkach – Przewodniczkach  mogą też wyrażać strażnicy HERstorii, mężczyźni. W 2019  roku powstało 6 notacji filmowych, w grudniu 2021 zaczął się drugi cykl.

Karolina Kaczorowska urodziła się w 1930 roku w Stanisławowie. W czasie II wojny światowej wraz z rodziną została wywieziona na Syberię. Podzieliła los „tułaczych dzieci”. Po opuszczeniu Związku Radzieckiego wraz z armią Andersa i ewakuacji do Persji trafiła do Ugandy, a następnie wyjechała do Wielkiej Brytanii. W 1950 r. poznała w Londynie urodzonego w Białymstoku Ryszarda Kaczorowskiego. Ślub odbył się dwa lata później.

19 lipca 1989, po zaprzysiężeniu Ryszarda Kaczorowskiego na urząd Prezydenta RP na Uchodźstwie, została Pierwszą Damą na Uchodźstwie.

Karolina Kaczorowska była harcerką, nauczycielką i społeczniczką zaangażowaną w sprawy Polski. Przez wiele lat razem z mężem brała udział w wielu wizytach i spotkaniach. Tymi śladami podążała również po śmierci męża – odwiedzała miejsca bliskie jego sercu, w tym Białystok.

Zmarła 21 sierpnia 2021 roku w Wielkiej Brytanii. Miała 90 lat. Uroczystości żałobne odbyły się jednocześnie  w Londynie i w Białymstoku. 22 kwietnia 2022 Urna z prochami Karoliny Kaczorowskiej została  złożona w Świątyni Opatrzności Bożej

Film zrealizowany przez Stowarzyszenie 100-lecie (scenariusz  Bożena Bednarek, zdjęcia i montaż Natalia Tur.

Cykl  w ramach projektu IKAR realizowany jest z dotacji programu Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Notacja filmowa Karolina Kaczorowska

 

 

??? Podlaska Księga Kobiet to m.in. cykl notacji filmowych, które powstały dzięki współczesnym kobietom – Strażniczkom HERstorii. To one przedstawiły w filmach ważne świadectwa o życiu i dokonaniach wybitnych białostoczanek, czasem zupełnie nieznanych lub zapomnianych, czasem zwykłych kobiet, które jednocześnie były niezwykłe.

Siostry Frankiewiczówny
Druga notacja filmowa z cyklu Podlaska Księga Kobiet  prezentuje trzy niezwykłe kobiety, którymi były Siostry Frankiewiczówny. Pani Luba Trochimczuk, sąsiądka 100-lecia Kobiet  z ulicy Elektrycznej 6, opowiada o swoich nauczycielkach muzyki i śpiewu, które założyły w Białymstoku Szkołę Muzyczną. Siostry Frankiewiczówny urodziły się w Stanisławowie. Ukończyły Konserwatorium Polskiego Towarzystwa Muzycznego we Lwowie. Jako pierwsza do Białegostoku przyjechała Helena (1908-1980). Później ściągnęła tutaj siostry – Jadwigę (1911-1996) i Zofię (1906-1999) oraz rodziców. Założyły Szkołę Muzyczną i całe życie poświeciły pracy z młodzieżą, dziećmi i dorosłymi. Całe swoje życie poświęciły muzyce oraz młodzieży i dzieciom, które kształciły.

O Siostrach Frankiewicz Białystok pamięta. Choćby z racji organizacji #FestiwalPianistycznyimSióstrFrankiewicz w Białymstoku, poświęconego pamięci Zofii, Heleny i Jadwigi, które swoje zawodowe życie poświęciły pracy z dziećmi i młodzieżą. Te niezwykłe nauczycielki i pedagożki nieprzerwanie przez ponad 40 lat edukowały, nauczały, propagowały kulturę muzyczną w Białymstoku i regionie.
Zespół Szkół Muzycznych w Białymstoku pisze na swojej oficjalnej stronie: “Zespół Szkół Muzycznych jest spadkobiercą tradycji założycielek Prywatnego Instytutu Muzycznego, który powstał w roku 1936. Festiwalem pragniemy oddać hołd pracy naszych patronek i stworzyć, ich wzorem, niezwykłą, przepełnioną muzyką, miłą i gościnną atmosferę.”*
Notacja filmowa powstała w ramach Projektu IKAR realizowanego z dotacji Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Film zrealizowany przez Stowarzyszenie 100-lecie (scenariusz- Bożena Bednarek, zdjęcia i montaż-Natalia Tur).

Cykl Podlaska Księga Kobiet realizowany jest w ramach projektu IKAR (Inkubator Kobiecego Aktywnego Rozwoju) z Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy EOG

 
 
O wyjątkowych kobietach z Podlaska Księga Kobiet opowiadają współczesne kobiety – Strażniczki HERstorii przedstawiając ważne świadectwa o ich życiu i dokonaniach.

Jedną z takich kobiet była Jadwiga Pietrowska. Jej wspomnienia spisała siostra Henryka Karczewska, a projekt filmu przygotowała wnuczka Urszula Kuszyńska, wspierana przez Bożenę Bednarek i Natalię Tur Nishka.

Jadwiga Pietrowska – moja babcia, kobieta zwykła – niezwykła
Mam na imię Urszula. Jestem mamą Gabrieli, córką Janiny, wnuczką Reginy i Jawdigi, prawnuczką Bronisławy, Józefy, Albiny i Anny. Chcę Wam przedstawić kawałek mojej rodzinnej herstorii i opowiedzieć o mojej babci Jadwidze Pietrowskiej z domu Sidorowicz– Jadzi, mamie mego taty.


Babcia przyszła na świat w grudniu 1927 roku jako pierwsza córka Albiny i Bolesława Sidorowicz we wsi Bacieczki. Miała siostrę bliźniaczkę Zofię oraz jeszcze pięcioro rodzeństwa – Halinę, Władysława, Henryka, Barbarę oraz Henrykę.

Moja babcia wraz z siostrą zostały wywiezione z domu na przymusowe roboty do Prus Wschodnich w lutym 1943 roku, zaraz po swoich piętnastych urodzinach. Był to wynik realizacji planów okupanta odnośnie terenów białostoczyzny, które to miały zostać objęte osadnictwem niemieckim. Program ten głosił: gotowych do zniemczenia zniemczyć, niegotowychwysłać do Niemiec na roboty.


Z Białegostoku zabrano wtedy 50 dziewcząt. Jechały w jednym wagonie pod strażą. W Schlossbergu moja babcia poprzez pomyłkę jej niemieckiej gospodyni została rozdzielona z siostrą Zofią. Babcia zawsze starała się znaleźć pozytyw, choćby nikły. Mówiła podobno, że to lepiej, bo jakby były razem, to by tylko siedziały i płakały. Jadwiga znalazła się w Gedkanten w gospodarstwie Niemki Elmy Roese. Do zadań mojej babci należało dojenie krów, karmienie trzody chlewnej, kur i innego ptactwa, praca w polu. Kopała też torf i okopy. Na początku swego pobytu w Genkantem babcia Jadzia mieszkała w nieogrzewanym pomieszczeniu, z tego wziął swój poczatek doskwierający jej całe życie reumatyzm. Babci najbardziej doskwierały ciężka praca, złe warunki sanitarne, niemożność odpoczęcia (praca 7 dni w tygodniu), brak wolnego czasu, samotność i oddzielenie od rodziny. Swoją siostrę bliźniaczkę widziała w czasie robór dwa razy. Polacy musieli nosić żółte naszywki z liliową literą P.


Gospodyni, u której babcia pracowała, wiedząc jak trudną sytuację ma rodzina babci w domu, mówiła, żeby nie przysyłali jej jedzenia, że ona ma tutaj na miejscu. Zgodnie z tym co opowiadała babcia Niemka była osobą ciepłą, empatyczną, dobrze gotowała, piekła ciasta.

W lipcu 1944 roku rozeszły sie pogłoski o nadchodzącym froncie i wtedy Niemcy zamieszkujący Prusy Wschodnie zdecydowali się na ucieczkę. Na wozy wkładano najpotrzebniejsze rzeczy i całymi rodzinami wraz z robotnikami i niektórymi zwierzętami wyjeżdżano na zachód. Dziwna to była ewakuacja, robotnicy musieli wracać na pola, żeby zebrać plony. Nie chciano nic zostawić dla 

nadchodzących Rosjan. Babcia uciekała z Niemką, spali na wozach, pod pierzynami, padał na nich śnieg. Jeżeli trafił się pusty dom, to w domu. Jechali w kierunku Gdańska. Od października 1944 do stycznia przebywali w okolicach Królewca. W styczniu 1945 roku, gdy byłi przy Fromborku dotarł do nich front. W lutym 1945 roku babcia Jadzia rozstała się z Niemką i na własną rękę wracała do domu. Trafiła do sowchozu radzieckiego, gdzie wraz z innymi Polakami pracowała do kwietnia 1945. Potem przeszedł rozkaz , żeby Polacy wracali do domu.Podczas tej podróży skradziono mojej babci walizkę z dokumentami. Następnie przez Olsztyn, Chorzele, Dobre Miasto, Ostrołekę, Łomżę i Łapy babcia dotarła na piechotę do domu. Babcia wróciła do domu rodzinnego 15 maja. Zastała swoją mamę przy praniu bielizny. Na szczęście, miesiąc przed nią z wywózki wróciła jej siostra Zofia,cała rodzina przeżyła wojnę, a nawet podczas nieobecności Jadzi w domu mama urodziła dwie najmłodsze córki Zofię i Henrykę.


Babcia przed wojną ukończyła cztery klasy szkoły, po wojnie nie wróciła do nauki. Podejmowała się róznych prac, szyła. W 1951 roku wyszła za mąż, urodziła i wychowała dwoje dzieci – mego tatę Henryka i córkę Elżbietę.


W latach 90-tych babcia Jadwiga otrzymała jednorazowe odszkodowanie i odszkodowanie uzupełniające, na podstawie zeznań świadków miała dodatek do emerytury.

 

Pomimo całego smutku, zła i niesprawiedliwości, które przeżyła w młodości babcia Jadwiga była otwartą, pomocną, ciepłą osobą, silnie związaną z rodziną, w tym też ze swoim rodzeństwem. Bardzo mi Jej brakuje.

 

W ramach injcjatywy społecznej w projekcie IKAR wspólnie z Bożeną Bednarek i Natalią Nishką Tur zrealizowałam film o moje babci”
Link: https://youtu.be/lWe4xKyqMec

 

Urszula Kuszyńska
100-lecie Kobiet

Notacja filmowa powstała w ramach Projektu IKAR realizowanego z dotacji Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.
 

Anna Markowa – Podlaska Księga Kobiet

Podlaska Księga Kobiet – to cykl notacji filmowych o Kobietach,  które Stowarzyszenie 100-lecie Kobiet chce upamiętnić.

Notacja filmowa to rodzaj wywiadu video, zapisu filmowego, który opowiada o życiu i o unikalnym doświadczeniu osoby, niezwykłej Polki i Jej HERstorii .Opowiadają o nich współczesne kobiety, strażniczki HERstorii, ale ważne świadectwa o Polkach – Przewodniczkach  mogą też  wyrażać strażnicy HERstorii. W 2019  roku powstało 6 notacji filmowych, w grudniu 2021 inaugurujemy drugi cykl, który rozpoczyna wspomnienie o Annie Markowej, o której opowiada jej syn, Lech Marek.

 

Anna Zofia Markowa ur. 8 stycznia 1932 w Lublinie, zm. 18 sierpnia 2008 w Białymstoku – polska pisarka, poetka, autorka tekstów piosenek. Trzykrotna laureatka Nagrody Literackiej Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego za lata: 1992, 1995 i 2001. Autorka wielu nagrodzonych słuchowisk, reportaży, felietonów. działaczka społeczna, w  latach 1994–2002 zasiadała w Radzie Miejskiej Białegostoku z ramienia Unii Wolności. 

Film zrealizowała Bożena Bednarek ze Stowarzyszenia 100-lecie Kobiet.

 

Cykl  Podlaska Księga Kobiet realizowany jest w  ramach projektu IKAR (Inkubator Kobiecego Aktywnego Rozwoju) z Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy EOG

Śladami Żydowskich Kobiet Białegostoku

​SPACER HERSTORYCZNY 30.08.2020 godz. 11.00

Śladami Żydowskich Białostoczanek

 
?Subtelna kolorystka zafascynowana francuskim impresjonizmem i postacią oraz twórczością Vincenta van Gogha, malująca portrety psychologiczne, martwą naturę i pejzaże. Była jedną z kluczowych postaci polskiej sztuki nowoczesnej.
?Bogata spadkobierczyni rywalizującego o miano najpiękniejszego wśród białostockich pałacyku i filantropka, która przed wojną ufundowała ośrodek Towarzystwa Ochrony Zdrowia dla dzieci zagrożonych gruźlicą. Przechadzała się po pokojach pięknej posiadłości wcześniej należącej do jej kupieckiej rodziny, później wykupionej przez męża fabrykanta w strojnych wyrafinowanych sukniach.
?Założycielka gimnazjum żeńskiego. Zawdzięczamy jej jeden z najlepiej zachowanych dziś zabytków Białegostoku. Po jego piętrach przez dziesięciolecia biegały dzieci żydowskie i polskie, a mury wypełniała wrzawa ich głosów. Mieściły się w nim głównie gimnazja i szkoły. Okazałą kamienicę przy Pałacowej 3 wybudowała wspólnie z mężem w latach 1911-1913.
?W młodości dobrze zapowiadająca się sportsmenka, która miała jechać na olimpiadę do Mińska, w życiu dorosłym reżyserka dźwięku w Wolnym Radiu Europa w Monachium i pracownica Biblioteki Królewskiej w Kopenhadze. Przeżyła getto i okupację, zbiegła, uratowali ją dobrze ludzie, dając schronienie w jednej z podbiałostockich wsi. Siostrzenica esperantysty Jakuba Szapiro i pisarka, która wydała swoje wspomnienia w postaci książki.
?Pierwsza na Białostoccczyźnie kobieta prowadząca największą fabrykę w tym regionie. Nad rzeką Białą, w pobliżu stawów zatrudniała 149 robotników i robotnic w 71 warsztatach dających produkcję o łącznej wartości 200.000 rubli.
___________
Było ich wiele. Żydówek, Hebrajek, Syjonek…
Kobiet Białostoczanek lub związanych z Białymstokiem, które zapisały się w pamięci naszego miasta. Z racji usytuowania i historycznego dziedzictwa – miejsca wielokulturowego i o heterogenicznej społeczności.
Czy znamy żydowską herstorię Białegostoku? Jest przebogata i fascynująca!
W kilku zdaniach powyżej pokrótce opowiadamy o 5 niezwykłych paniach, a z grafiki stanowiącej zapowiedź niniejszego wydarzenia spogląda na nas 10 kolejnych mieszkanek naszego grodu. Osiągnięcia każdej z nich miały istotny wpływ na rozwój kultury, sztuki, edukacji, polityki, gospodarki bądź społeczeństwa.
___________
Zapraszamy na spacer, zrodzony z potrzeby pamięci o tych inspiratorkach. Nieczęsto kobiety trafiają na cokoły i pomniki. Czasami nawet brak pamiątkowej tabliczki. A przecież tkanka każdego miasta utkana jest z wydarzeń z jego przeszłości, na które nakłada się teraźniejszość i plany przyszłości. Każda ulica, uliczka, zaułek, plac, skwer, dom, piętro, mieszkanie… noszą ślady tych, które choć przez moment się w danym miejscu pojawiły.
Kobiet, które te miejsca tworzyły i na nie oddziaływały. Zdarza się, że mamy o nich zaledwie wzmianki, nieliczne zdjęcia, wyszperane w kufrach dokumenty i przedmioty, redagowane, z podawanych z ust do ust, skrawki opowieści.
Chcemy to wszystko przywołać podczas tego spaceru.
Chcemy odwiedzić miejsca onegdaj gorące od energii działania tych niezwykłych kobiet.
Pospacerujmy “Śladami Żydowskich Białostoczanek”…???
___________
?Termin: 30.08.2020., godz. 11.00.
?Miejsce: Białystok, Szkoła Hebrajska Tarbut, Lipowa 41 D.
Ze względu na sytuację epidemiologiczną spacery odbywają się w reżimie sanitarnym (obowiązkowy odstęp 2 m lub zasłanianie ust i nosa).
?Wstęp wolny; wydarzenie finansowane z darowizn na Stowarzyszenie Muzeum Żydów Białegostoku.
Możesz zostać matronką lub patronem przekazując darowiznę na budowę instytucji, w której odnajdziesz siebie, kulturę i prawdziwą historię Braci i Sióstr Żydów, którzy wnieśli ogromny wkład w budowę Białegostoku.
Zbiórka prowadzona jest tutaj: https://www.jewishbialystok.pl/zostan-patronem,5594.html

?Opracowanie merytoryczne i realizacja spaceru:

Urealniaj aspiracje. Dorota Ostrożańska

. Trenerka biznesu, facylitatorka i mentorka, absolwentka UW, SGH, na co dzień pracująca w środowiskach korporacyjnych, szkoląca w branżach sprzedaży i zarządzania. Z pasji założycielka

Herstoryczny Białystok

i przewodniczka

PTTK Regionalny Oddział w Białymstoku

.
?Koordynacja i współpraca: Eliza Szadkowska. Ekspertka ds. partycypacji społecznej, współpracy międzysektorowej, organizacji międzynarodowych i rozwoju regionalnego, realizatorka wielu projektów społecznych z zakresu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i partnerstwa międzysektorowego, członkini Zarządu

The Jewish Place in Bialystok

.
Obydwie organizatorki są założycielkami

100-lecie Kobiet

.

Zapraszają:

The Jewish Place in Bialystok
100-lecie Kobiet
Herstoryczny Białystok
Podlaska Księga Kobiet

Spacer herstoryczny Śladami Nory Ney 2 września 2018

Inicjatywa lokalna,

100-lecie Kobiet

?♀️ ️️zaprasza na wydarzenie z okazji „Weekendu z Norą Ney”, przedwojenną gwiazdą kinematografii polskiej związaną z Podlasiem i Białymstokiem.

Podczas spaceru HERstorycznego inscenizowanego w rolę Nory Ney wcieli się pasjonatka dziejów Białegostoku i Podlasia, przewodnik Joanna Radziszewska! ❤ ❤ ❤
❓?Co wyróżniało Norę Ney spośród innych Białostoczanek?
❓️?️Dlaczego na miejsce swojej kariery wybrała Warszawę?
❓?️Czy udało się jej spełnić marzenia?
❓?I w końcu, w jakich zakątkach białostockich zaznaczyła swoją obecność?
Tego i wielu innych ciekawostek dowiecie się Państwo podczas spaceru tematycznego śladami Nory Ney w Białymstoku.
Termin: 2.09.2018 r
Miejsce: Spotykamy się przy muralu „Dziewczynka z konewką” o godz. 17:00.
Serdecznie zapraszamy!
Pozostałe wydarzenia w ramach Weekendu z Norą Ney:
❓Promocja książki Grzegorza Rogowskiego “Skazane na zapomnienie. Polskie aktorki filmowe na emigracji”

https://www.facebook.com/events/353222948544012/

❓Zatańcz z Norą Ney – potańcówka retro

https://www.facebook.com/events/228069011081494/
Wszystkie wydarzenia stanowią część obchodów ?lecia uzyskania praw publicznych, w tym wyborczych przez kobiety.
Wszystkie wydarzenia

100-lecie Kobiet

są objęte honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Marszałka Województwa Podlaskiego.

Skip to content