Mentoring prawniczy

Czym jest „PROGRAM PRAWNICZEGO MENTORINGU KOBIECEGO” Stowarzyszenia 100-lecie Kobiet i Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku ?

PROGRAM PRAWNICZEGO MENTORINGU KOBIECEGO jest kontynuacją działań Stowarzyszenia 100-lecie Kobiet w zakresie edukacji społecznej i obywatelskiej.

To propozycja skierowana do studentek na kierunku PRAWO, niezależnie od ich wieku i roku studiów, które poszukują swojej drogi życiowej i zawodowej, którym zależy na świadomym wyborze ścieżki kariery prawniczej pod okiem doświadczonych i wyróżniających się lokalnych prawniczek, reprezentujących różne prawnicze zawody.

Czy wiesz dokąd zmierzasz w swoim życiu zawodowym?

Jak dobrze znasz swój zawodowy potencjał i czy go dobrze wykorzystujesz?

Czego potrzebujesz w obszarze kariery i własnego rozwoju ażeby osiągnąć wymarzony zawód?”

Program będzie realizowany od listopada 2022 r. do października 2023 r.
Zgłoszenia do programu będą przyjmowane począwszy od dnia 11 października 2022 do dnia 25 października  2022 r.

Z ramienia Stowarzyszenia 100-lecie Kobiet za jakość projektu odpowiadają:

Małgorzata Wenclik

Anna Bartłomiejczuk

Ewa Wierzbicka-Nosal

Monika Zakrzewska-Hodun – inspiratorka projektu

Jako absolwentki Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku jesteśmy dumne, że nasz Wydział otrzymał w 2022 roku najwyższą kategorię A+ wśród uczelni prawniczych. Wraz z naszymi koleżankami po fachu, uznanymi przedstawicielkami różnych prawniczych profesji z naszego miasta oraz pracownicami naukowymi Uniwersytetu, aktywistkami i społeczniczkami chciałybyśmy wspierać naszą rodzimą uczelnię swoim doświadczeniem, umiejętnościami i kwalifikacjami. Dlatego też proponujemy unikalny projekt mentorski oparty na doświadczeniach naszej organizacji.

Jako twórczynie Programu i Mentorki jesteśmy przekonani, że studentki dzięki swojej ciężkiej pracy i wsparciu wybitnych Mentorek osiągną postawione sobie cele, nauczą się patrzenia z różnych perspektyw, komunikacji dopasowanej do typów osobowości, zbudują swoją mapę marzeń, na jej podstawie ustalą cele i będą je konsekwentnie realizować. Wierzymy, że dzięki temu Programowi Mentee znajdą swoją drogę w wymarzonym zawodzie zrozumieją sens afrykańskiego przysłowia:

„GDY CHCESZ IŚĆ SZYBKO, IDŹ SAM. JEŻELI CHCESZ DOJŚĆ DALEKO, TO IDŹ Z KIMŚ”

 Przysłowie szczególnie wymowne w dobie kiedy wielu młodych ludzi dba tylko o własne interesy „w wyścigu szczurów” nie otwiera się na innych, na pomoc, często zapominając, że można robić coś razem, zgodnie, wzajemnie się inspirując i ucząc, przekazywać dalej dobro, wiedzę i wsparcie jakie się otrzymało. Ten program ma zadanie również o tym przypomnieć.

 Jakie są główne cele programu?

 Główne cele programu koncentrują się na zapewnieniu studentkom możliwości poznania różnych profesji prawniczych „z pierwszej ręki” – bezpośrednio od kobiet praktykujących te zawody z pasją i sukcesami, aktywistek i społeczniczek, cieszących się uznaniem w środowisku lokalnym.

Program na zapewnić przyszłym prawniczkom profesjonalne i życzliwego kobiece wsparcie w samorozwoju i wyborze drogi zawodowej.

Co oferuje studentkom Stowarzyszenie i Uniwersytet w ramach programu?

 • udział w spotkaniach z przedstawicielkami różnych zawodów prawniczych,
 • udział w szkoleniach prowadzonych przez couchów i trenerów umiejętności miękkich, rozwijających kompetencje społeczne i umiejętności komunikacyjne, równie ważne w pracy prawnika jak twarda wiedza,
 • opiekę mentorską i merytoryczną doświadczonej prawniczki oraz udział w indywidualnych sesjach mentorskich, podczas których Mentee będzie wspierana i inspirowana do osiągania postawionych sobie celów związanych głównie z wyborem ścieżki kariery zawodowej,
 • udział w spotkaniach, debatach i warsztatach prowadzonych przez Stowarzyszenie 100-lecie Kobiet, np. związanych z tematyką rozwijającą kompetencje społeczne.

Kim będą Mentorki?

Mentorkami w Programie będą lokalne prawniczki, w większości absolwentki tutejszego Wydziału Prawa zaproszone do Programu przez Stowarzyszenie w charakterze ekspertek. Mające co najmniej 35 lat, posiadające bogate doświadczenie zawodowe, które zadeklarowały swoje zaangażowanie i chcą dzielić się wiedzą, a wsparcie studentek traktują z misją pomocy kobietom w prawniczym środowisku zdominowanym przez mężczyzn. To aktywne kobiety nastawione na pomoc i wsparcie przyszłej prawniczki. Choć dla Mentorki w tym programie liczy się bardziej „dawanie” niż „branie”, jesteśmy przekonani, że zyskują obie strony. Mentorka również czerpie z Programu – dzięki kontaktowi z młodym pokoleniem będzie mogła lepiej zrozumieć podejście do pracy, problemów, wyzwań i kariery prezentowane przez młode pokolenie. Być może dzięki temu doświadczeniu będzie np. lepszą szefową czy patronką i zrozumie lepiej członków swojego obecnego zespołu czy młodych współpracowników/ stażystów.

Kto może zostać Mentee ?

Wyłącznie studentka na Wydziale Prawa UwB, która wypełni formularz aplikacyjny umieszczony na stronie internetowej Stowarzyszenia i załączy przekonujący list motywacyjny dlaczego właśnie ona powinna otrzymać miejsce w Programie.

Nieważne na którym roku jesteś i czy kończąc go będziesz jeszcze studentką czy już nie – jeśli czujesz, że potrzebujesz merytorycznego wsparcia, kogoś kto przeszedł trudną drogę do zdobycia uprawnień zawodowych o jakich Ty marzysz – APLIKUJ !

Co musisz wiedzieć przed zgłoszeniem się do programu

 • Niektóre ze szkoleń organizowanych przez Stowarzyszenie, szczególnie w początkowej fazie Programu są obowiązkowe. Program nie będzie skuteczny jeśli Uczestniczki nie poznają zasad efektywnego mentoringu, a także wzajemnych ról, praw i obowiązków. Szkolenia mają być też okazją do wzajemnego poznania się Mentee i Mentorek, budowania relacji, wspierania działań Stowarzyszenia.
 • Szkolenia będą się odbywały w formie stacjonarnych spotkań, zdalnie lub hybrydowo. W zależności od sytuacji pandemicznej być może zajdzie konieczność przeniesienia szkoleń wyłącznie do zdalnej rzeczywistości.
 • Po połączeniu w pary mentoringowe następuje czas indywidualnych, cyklicznych sesji mentoringowych. Każde sesja będzie trwała co najmniej 90 minut i będą to spotkania „face to face” doświadczonej prawniczki ze studentką. Forma spotkań i godziny będą ustalane w każdej parze – jednak spotkania powinny odbywać się nie rzadziej niż raz w miesiącu.
 • Opłata za udziału w programie jaką musi uiścić zakwalifikowana do Programu Mentee wynosi 200 zł za uczestnictwo we wszystkich oferowanych szkoleniach, spotkaniach i sesjach mentoringowych. To inwestycja w Twoją przyszłość.
 • 3 najlepsze aplikacje/listy motywacyjne zostaną zwolnione z tej opłaty.
 • Mentorki za oferowane Mentee wsparcie i poświęcony czas na realizację Programu nie otrzymują wynagrodzenia.
 • Jeżeli Mentee spełni warunki określone w Regulaminie otrzyma certyfikat uczestnictwa w Programie. Najbardziej zaangażowanie i wyróżniające się aktywnością studentki będą mogły trafić na praktyki do naszych Mentorek.
 • W zamian za objęcie opieką mentorską i udział w szkoleniach Mentee będzie zobowiązana przeprowadzić lekcję na temat podstawowych aspektów prawa w szkole licealnej, z którą współpracuje Stowarzyszenie przy wsparciu pracowników dydaktycznych Uniwersytetu lub zaangażować się w co najmniej jedną inicjatywę społeczną Stowarzyszenia jako wolontariuszka.

 

 

Skip to content