Mentoring prawniczy

Czym jest „PROGRAM PRAWNICZEGO MENTORINGU KOBIECEGO” Stowarzyszenia 100-lecie Kobiet i Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku ?

 

PROGRAM PRAWNICZEGO MENTORINGU KOBIECEGO jest kontynuacją działań Stowarzyszenia 100-lecie Kobiet w zakresie edukacji społecznej i obywatelskiej.

To propozycja skierowana do studentek na kierunku PRAWO, niezależnie od ich wieku i roku studiów, które poszukują swojej drogi życiowej i zawodowej, którym zależy na świadomym wyborze ścieżki kariery prawniczej pod okiem doświadczonych i wyróżniających się lokalnych prawniczek, reprezentujących różne prawnicze zawody. 

Mentee w programie znajdzie odpowiedz na poniższe pytania:

 • Czy wiem dokąd zmierzam w swoim życiu zawodowym?
 • Jak dobrze znam swój zawodowy potencjał i czy go dobrze wykorzystuję?
 • Czego potrzebuje w obszarze kariery i własnego rozwoju ażeby osiągnąć wymarzony zawód?

Program będzie realizowany od listopada 2023 r. do października 2024 r.

Zgłoszenia do programu będą przyjmowane począwszy od dnia 1 – 20 listopada 2023 r.

Z ramienia Stowarzyszenia 100-lecie Kobiet za jakość i prowadzenie projektu odpowiadają 4 KOORDYNATORKI:

Małgorzata Wenclik

Anna Bartłomiejczuk

Ewa Wierzbicka-Nosal

Monika Zakrzewska-Hodun – pomysłodawczyni projektu

Jako absolwentki Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku jesteśmy dumne, że nasz Wydział otrzymał w 2022 roku najwyższą kategorię A+ wśród uczelni prawniczych.

Wraz z naszymi koleżankami po fachu, uznanymi przedstawicielkami różnych prawniczych profesji z naszego miasta oraz pracownicami naukowymi Uniwersytetu, aktywistkami i społeczniczkami chciałybyśmy wspierać naszą rodzimą uczelnię swoim doświadczeniem, umiejętnościami i kwalifikacjami. Dlatego też proponujemy unikalny projekt mentorski oparty na doświadczeniach naszej organizacji.

Jako twórczynie Programu i Mentorki jesteśmy przekonane, że studentki dzięki swojej ciężkiej pracy i wsparciu wybitnych Mentorek osiągną postawione sobie cele, nauczą się patrzenia z różnych perspektyw, komunikacji dopasowanej do typów osobowości, zbudują swoją mapę marzeń, na jej podstawie ustalą cele i będą je konsekwentnie realizować. Wierzymy, że dzięki temu Programowi Mentee znajdą swoją drogę w wymarzonym zawodzie i zrozumieją sens afrykańskiego przysłowia:

 

„GDY CHCESZ IŚĆ SZYBKO, IDŹ SAM.

JEŻELI CHCESZ DOJŚĆ DALEKO, TO IDŹ Z KIMŚ”

Przysłowie szczególnie wymowne w dobie kiedy wielu młodych ludzi dba tylko o własne interesy „w wyścigu szczurów” nie otwiera się na innych, na pomoc, często zapominając, że można robić coś razem, zgodnie, wzajemnie się inspirując i ucząc, przekazywać dalej dobro, wiedzę i wsparcie jakie się otrzymało. Ten Program ma zadanie również o tym przypomnieć.

 Jakie są główne cele Programu?

Główne cele programu koncentrują się na zapewnieniu studentkom możliwości poznania różnych profesji prawniczych „z pierwszej ręki” – bezpośrednio od kobiet praktykujących te zawody z pasją i sukcesami, aktywistek i społeczniczek, cieszących się uznaniem w środowisku lokalnym.

Program na zapewnić przyszłym prawniczkom profesjonalne i życzliwego kobiece wsparcie w samorozwoju i wyborze drogi zawodowej.

Co oferuje studentkom Stowarzyszenie i Uniwersytet w ramach Programu?

 • udział w spotkaniach z przedstawicielkami różnych zawodów prawniczych,
 • udział w szkoleniach prowadzonych przez trenerów umiejętności miękkich, rozwijających kompetencje społeczne i umiejętności komunikacyjne, równie ważne w pracy prawnika jak twarda wiedza,
 • opiekę mentorską i merytoryczną doświadczonej prawniczki oraz udział w indywidualnych sesjach mentoringowych, podczas których Mentee będzie wspierana i inspirowana do osiągania postawionych sobie celów związanych głównie z wyborem ścieżki kariery zawodowej,
 • udział w spotkaniach, debatach i warsztatach prowadzonych przez Stowarzyszenie 100-lecie Kobiet, np. związanych z tematyką rozwijającą kompetencje społeczne.

 

Kim będą Mentorki?

Mentorkami w Programie będą lokalne prawniczki, w większości absolwentki tutejszego Wydziału Prawa zaproszone do Programu przez Stowarzyszenie w charakterze ekspertek. Mające co najmniej 35 lat, posiadające bogate doświadczenie zawodowe, które zadeklarowały swoje zaangażowanie i chcą dzielić się wiedzą, a wsparcie studentek traktują z misją pomocy kobietom w prawniczym środowisku zdominowanym przez mężczyzn. To aktywne kobiety nastawione na pomoc i wsparcie przyszłej prawniczki. Choć dla Mentorki w tym programie liczy się bardziej „dawanie” niż „branie”, jesteśmy przekonane, że zyskują obie strony. Mentorka również czerpie z Programu – dzięki kontaktowi z młodym pokoleniem będzie mogła lepiej zrozumieć podejście do pracy, problemów, wyzwań i kariery prezentowane przez młode pokolenie. Być może dzięki temu doświadczeniu będzie np. lepszą szefową czy patronką i zrozumie lepiej członków swojego obecnego zespołu czy młodych współpracowników/ stażystów. 

Kto może zostać Mentee ?

Wyłącznie studentka prawa lokalnego Wydziału Prawa UwB, która wypełni formularz aplikacyjny umieszczony na stronie internetowej Stowarzyszenia i załączy przekonujący list motywacyjny dlaczego właśnie ona powinna otrzymać miejsce w Programie.

Nieważne na którym roku jesteś i czy kończąc go będziesz jeszcze studentką czy już nie – jeśli czujesz, że potrzebujesz merytorycznego wsparcia, kogoś kto przeszedł trudną drogę do zdobycia uprawnień zawodowych o jakich Ty marzysz – APLIKUJ !

Co musisz wiedzieć przed zgłoszeniem się do programu

 • Niektóre ze szkoleń organizowanych przez Stowarzyszenie, szczególnie w początkowej fazie Programu są obowiązkowe. Program nie będzie skuteczny jeśli Uczestniczki nie poznają zasad efektywnego mentoringu, a także wzajemnych ról, praw i obowiązków. Szkolenia mają być też okazją do wzajemnego poznania się Mentee i Mentorek, budowania relacji, wspierania działań Stowarzyszenia.
 • Szkolenia będą się odbywały w formie stacjonarnych spotkań, ale czasami zdalnie lub hybrydowo, planujemy by niektóre były nagrywane, co umożliwi ich odsłuchanie w dogodnym czasie dla Uczestniczki Programu, która nie mogła uczestniczyć na bieżąco.
 • Po połączeniu w pary mentoringowe następuje czas indywidualnych, cyklicznych sesji mentoringowych. Każde sesja będzie trwała co najmniej 90 minut i będą to spotkania „face to face” doświadczonej prawniczki ze studentką. Forma spotkań i godziny będą ustalane w każdej parze – jednak spotkania powinny odbywać się nie rzadziej niż raz w miesiącu.
 • Opłata za udziału w programie jaką musi uiścić zakwalifikowana do Programu Mentee wynosi 200 zł za uczestnictwo we wszystkich oferowanych szkoleniach, spotkaniach i sesjach mentoringowych. To inwestycja w Twoją przyszłość.
 • 3 najlepsze aplikacje/listy motywacyjne zostaną zwolnione z w/w opłaty.
 • Mentorki za oferowane Mentee wsparcie i poświęcony czas na realizację Programu nie otrzymują wynagrodzenia.
 • Jeżeli Mentee spełni warunki określone w Regulaminie otrzyma certyfikat uczestnictwa w Programie. Najbardziej zaangażowanie i wyróżniające się aktywnością studentki będą mogły trafić na praktyki do naszych Mentorek.
 • W zamian za objęcie opieką mentorską i udział w szkoleniach Mentee będzie zobowiązana przeprowadzić lekcję na temat podstawowych aspektów prawa w szkole, z którą współpracuje Stowarzyszenie przy wsparciu pracowników dydaktycznych Uniwersytetu lub zaangażować się w co najmniej jedną inicjatywę społeczną Stowarzyszenia jako wolontariuszka np. przy organizacji eventów Stowarzyszenia.

 

 

Skip to content