Mentorki

Koordynacja projektu:

 

Monika Zakrzewska-Hodun

Anna Bartłomiejczuk

Małgorzata Wenclik

Ewa Wierzbicka – Nosal

 

 

dr Małgorzata Anna Wenclik – członkini zarządu Stowarzyszenia 100-lecie Kobiet, doktor nauk społecznych w zakresie prawa. Ukończyłam studia prawnicze, a następnie doktoranckie i podyplomowe z zakresu mediacji sądowej na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Współpracowałam z licznymi uczelniami wyższymi. Obecnie jest adiunktem w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Moje zainteresowania naukowe mieszczą się w obszarze prawa administracyjnego, nauki administracji i zarządzania publicznego. Mam też za sobą praktykę i doświadczenie urzędnicze – dzięki czemu ma szerokie spojrzenie na współczesną administrację. W latach 2018-2021 byłam dyrektorem w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku. Od lat jestem aktywną działaczką III sektora. Byłam członkinią  Zarządu Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok, byłam Prezeską Fundacji Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa, a obecnie jestem członkinią  Zarządu Stowarzyszenia 100-lecie Kobiet. Realizuję liczne projekty o charakterze społecznym skierowane na integracje międzypokoleniową, edukację społeczną i prawną. Jestem autorką publikacji naukowych dotyczących partycypacji społecznej i obywatelskiej. W 2016 roku wydałam monografię „Prawne i pozaprawne uwarunkowania konsultacji społecznych”. Zajmuję się popularyzacją nauki prawa, prowadzi warsztaty, wykłady, seminaria. W 2022 roku otrzymałam wyróżnienie Korpusu Solidarności dla koordynatora wolontariatu. W marcu 2022 r. zostałam wyróżniona przez Stowarzyszenie Kongres Kobiet tytułem Liderka Równości – za działalność na rzecz praw kobiet w województwie podlaskim. Lubię podróże i dobre towarzystwo. Literatura faktu i biografie to moja pasja.

Ewa Wierzbicka Nosal – prezeska zarządu Stowarzyszenia 100-lecie Kobiet, wykładowca akademicki, dyplomowany mediator stały, coach transformacji, autorka licznych publikacji, matematyk, statystyk, metodoilościowiec. Posiadam ponad dwudziestoletnie doświadczenie wykładowcy akademickiego. Obecnie prowadzę zajęcia ze studentami z zakresu negocjacji, mediacji i arbitrażu oraz komunikacji, w tym komunikacji bez agresji Marshalla Rosenberga. Jestem też dyplomowanym coachem. Należę do European Mentoring & Coaching Council Poland. Na co dzień pracuję z osobami w procesie zmiany, wkraczającymi na swoją ścieżkę kariery lub chcącymi ją zmienić. Pomagam ludziom w kryzysie w związku, na tak zwanym “zakręcie” oraz w konflikcie. Inspiruję do zmiany, do szukania odpowiedzi i rozwiązań, nie koncentruję się na problemie tylko na rozwiązaniu. Wspieram w porządkowaniu rzeczywistość, w dążeniu do samoświadomości, do bycia w zgodzie z samym sobą. W swojej pracy promuję właściwą komunikację, której częsty brak prowadzi do wielu nieporozumień i sporów. Bardzo cenię sobie autentyczność. W mojej ocenie ważne jest dążenie do szczęścia, a najgorsze jest tkwienie w toksycznej rzeczywistości. Jeżeli sami nie zdecydujemy się na zmiany, to nikt za nas tego nie zrobi. Najważniejsze jest wówczas to by mieć wokół siebie właściwych ludzi. Wsparcie może nam dać rodzina, przyjaciele, a często bywa też tak, że pomoc przychodzi z zupełnie obcej strony od osób, które rozumieją  nasz problem i specjalizują się w danej dziedzinie. Realizuję się również jako trener, coach i współorganizatorka w pierwszym w Białymstoku projekcie mentoringowym PROGRAM PRAWNICZEGO MENTORINGU KOBIECEGO Stowarzyszenia 100-lecie Kobiet i Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Mam też kilkunastoletnie doświadczenie lidera realizującego się w kadrze zarządzającej najwyższego szczebla, w kierowaniu zasobami ludzkimi, w zarządzaniu pracą w zespole,  w marketingu, w prowadzeniu spółki z  o.o. oraz jednostki sektora publicznego.

Obecnie jestem właścicielką oraz prezesem zarządu spółki przy której działa moja Kancelaria Mediatora Sądowego. Realizuję się w najbardziej wrażliwej dla drugiego człowieka sferze dotyczącej jego godności, bezpieczeństwa i poczucia wartości. Specjalizuję się w mediacjach rodzinnych, cywilnych i gospodarczych. Prowadząc swoją kancelarię promuję właściwą komunikację opartą na empatycznym model komunikacji Marshalla Rosenberga. Moja działalność ma charakter innowacji społecznej, w której każda zgłaszająca się do nas osoba w kryzysie, w procesie zmiany może uzyskać kompleksową pomoc. Z pasją łączę w sposób naturalny działalność społeczną, edukacyjną i propagatorską. Moje kompetencje zostały potwierdzone poprzez nadanie certyfikatu nr 69/03/2022/CIAPP przez Centralny Instytut Analiz Polityczno – Prawnych i wpis do Krajowego Rejestru Mediatorów.

 

 

Nasze mentorki to:

Monika Zakrzewska – Hodun – radca prawny

Anna Bartłomiejczuk –  radca prawny starszy asystent sędziego w  Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku

Jolanta Adamska – radca prawny

Urszula Sienkiewicz – radca prawny

Agnieszka Iwaniuk – rzecznik patentowy, radca prawny

Magdalena Kun-Buczko – radca prawny

Marta Kiszowara – sędzia

Anna Komarewska – sędzia

Marta Rękawek – Pachwicewicz – sędzia

Viloetta Cylwik – adwokat

Anna Gieniusz – Kłubowicz – adwokat

Jowita Grochowska – adwokat

Anna Jaczun – adwokat

Agnieszka Zemke-Górecka – adwokat

Angelika Pikura-Zawadzka – adwokat

Paulina Mirek – Chrzanowska – radca prawny

Marta Joanna Czubkowska –   asesor w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku

Ewa Czerwińska – notariusz

Ewa Nowicka-Sztachelska – prokurator

 

MONIKA ZAKRZEWSKA–HODUN

Monika Zakrzewska-Hodun
radca prawny, doradca podatkowy, Dyrektor ds. Prawnych w DANWOOD S.A. – międzynarodowej firmie będącej liderem w budowaniu domów prefabrykowanych w konstrukcji drewnianej, zatrudniającej przeszło 2300 osób. Odpowiada za bieżącą obsługę prawną i sprawne działanie sekretariatów, nadzoruje prace zespołu prawników wewnętrznych i współpracę z zewnętrznymi kancelariami pracującymi dla grupy kapitałowej DANWOOD na rynkach zagranicznych. Ukończyła studia prawnicze w czołówce absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Była laureatką podlaskiej edycji konkursu na najlepszego studenta polskich uczelni wyższych PIERWSI WŚRÓD RÓWNYCH – PRIMUS INTER PARES – organizowanego pod patronatem ówczesnego Prezydenta RP. Skończyła również Akademię Prawa Podatkowego i zdobyła uprawnienia państwowe doradcy podatkowego jako jedna z najmłodszych wówczas kobiet w Polsce z tymi uprawnieniami. Ukończyła również Podyplomowe Studium Prawa Europejskiego w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Posiada tytuł Master of Business Administration zdobyty z wyróżnieniem na SGH w Warszawie. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w obsługach prawnych spółek różnej wielkości i branży oraz w licznych procesach due diligence, fuzjach i przekształceniach zgromadzone zarówno jako prawnik in – house, jak i pracownik uznanych Kancelarii, jak również jako prowadząc samodzielnie działalność gospodarczą. Specjalizuje się w prawie pracy, budowlanym i spółek handlowych. Posiada bogate doświadczenie w sporach sądowych. Była nauczycielem akademickim, Obecnie realizuje szkolenia z zakresu prawa i prowadzi zajęcia z aplikantami radcowskimi.

Anna Bartłomiejczuk – radczyni prawna, starsza asystentka sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku.

Absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie w Białymstoku (2003), studiów podyplomowych z zakresu prawa europejskiego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2003-2004) oraz Prawa ochrony środowiska na Uczelni Łazarskiego w Warszawie (2018-2019). W okresie 2004-2007 odbyła aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego w Białymstoku, którą ukończyła egzaminem sędziowskim. Pracę zawodową rozpoczęła w 2003 roku w Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów zajmując się bieżącą obsługą prawną banku oraz spółek kapitałowych w zakresie prawa gospodarczego, cywilnego i ochrony środowiska. Posiada ponad 12-letnie doświadczenie zawodowe, zdobyte w toku pracy w sądzie administracyjnym, z zakresu prawa i postępowania administracyjnego, prawa budowlanego oraz prawa ochrony środowiska. Prywatnie jest miłośniczką podróży, kąpieli leśnych, jogi oraz wszelkiej aktywności fizycznej.Członkini Stowarzyszenia 100-lecie Kobiet.

Urszula Luiza Sienkiewicz – radca prawny

Koordynator radców prawnych i Kierownik Biura Prawnego w Urzędzie Miejskim w Łomży, od 2012 r. współpracuje również z Kancelarią Michał Wierzbicki i Wspólnicy sp.k. w Białymstoku. Specjalizuje się w obsłudze jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw, ale jej prawdziwą pasją jest ochrona dóbr osobistych i wizerunku, w szczególności w środkach masowego przekazu. Ma to związek z jej doświadczeniami zawodowymi, które zdobyła zanim rozpoczęła karierę prawniczą. Do 2007 roku była dziennikarką radiową, a następnie rzecznikiem prasowym Prezydenta Miasta Białegostoku i Dyrektorem Biura Komunikacji Społecznej w Urzędzie Miejskim w Białymstoku. Tworzyła i współpracowała przy realizacji wielu projektów społecznych i kulturalnych (m.in.Białystok – Europejska Stolica Kultury 2016, Festiwal Pozytywne Wibracje, Rewitalizacja Ogrodów Branickich, Budowa Stadionu Miejskiego), prowadziła liczne warsztaty, wykłady i szkolenia w zakresie kreowania i ochrony wizerunku w mediach. Współautorka programów wyborczych i kilku zwycięskich kampanii podlaskich polityków i samorządowców. Zdobyte doświadczenia z powodzeniem wykorzystuje obecnie w pracy radcy prawnego.

Agnieszka Iwaniuk –   rzecznik patentowy, radca prawny.

Specjalizuje się w  prawie własności przemysłowej, prawie konkurencji oraz prawie autorskim. Reprezentuje klientów w postępowaniach spornych przed Urzędem Patentowym, w postępowaniach sądowo-administracyjnych oraz sądowych, a także w postępowaniach zgłoszeniowych dotyczących przedmiotów własności przemysłowej. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim Filia w Białymstoku. Ukończyła aplikację prokuratorską oraz Podyplomowe Studia Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim. Dwukrotnie Dziekan Okręgu Podlaskiego Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, od 2017 r. członek Prezydium Krajowej Rady Rzeczników Patentowych w funkcji Sekretarza. W latach 2009 – 2018 pełniła funkcję prezesa Stowarzyszenia Na Rzecz Własności Intelektualnej. Angażuje się w działalność prawniczą pro bono. Jest Sekretarzem Międzynarodowej Kapituły Medalu Serce Ziemi.

Magdalena Kun-Buczko – radca prawny doktor nauk prawnych nauczyciel akademicki, trener międzynarodowy. Łączę pracę naukową  z praktycznym stosowaniem prawa. Prowadzę kompleksową obsługę przedsiębiorców w zakresie polityki compliance w HR, w tym wdrażanie procedur antydyskryminacyjnych, antymobbingowychoraz dotyczących sygnalistów. Naukowo zajmuje się prawem europejskim i jego praktyczną implementacją. 

Założycielka i członek Zarządu Stowarzyszenia WINGS, którego głównym założeniem jest upowszechnianie wiedzy na temat prowadzonych badań naukowych, w szczególności z zakresu nauk społecznych. Prowadzimy interdyscyplinarne badania służące rozwojowi dziedziny nauk społecznych, w szczególności dyscypliny nauki prawne oraz nauki o polityce i administracji.

Jako trener międzynarodowy zdobyła bogate doświadczenie w zakresie zagadnień związanych z funkcjonowaniem organizacji m.in. z tworzeniem kultury organizacji, systemem motywacyjnym, okresową oceną pracowników, regulacjami antymobbingowymi i antykorupcyjnymi w m. in. Gruzji, Azerbejdżanie, Armenii i Niemczech. 

Prywatnie kocha gotować, podróżować i spędzać czas z ludźmi, którzy mają dobrą energię. 

Jowita Natalia Grochowska

Adwokat, Mediator, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku, Kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich Izby Adwokackiej w Białymstoku. Zawód adwokata wykonuje w indywidualnej kancelarii od 2005 roku specjalizując się w sprawach z zakresu prawa karnego i cywilnego, w tym prawa spółdzielczego. W ramach Okręgowej Rady Adwokackiej piastowała funkcję Kierownika Doskonalenia Zawodowego Adwokatów. W latach 2013 – 2017 członek Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych przy Wojewodzie Podlaskim. Członek Komisji Aplikacji Adwokackiej i Zespołu ds. Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.Wieloletni wykładowca na aplikacji adwokackiej, członek Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego i Komisji Egzaminacyjnej ds. aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości.

 

Jolanta Adamska, radca prawny, partner w Kancelarii Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy

Z Kancelarią Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy jestem związana od 2001 roku. Od początku mojej drogi prawniczej zdobywałam doświadczenie w kompleksowej obsłudze przedsiębiorców w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Doradzając pracodawcom, jak skutecznie wdrażać zasady prawa pracy w przedsiębiorstwach, zawsze kieruję się zasadą indywidualnego podejścia do Klienta. To bardzo ważne, aby wewnętrzne regulacje dostosować do charakteru zakładu pracy, tak aby skutecznie usprawniały jego funkcjonowanie. W nowoczesnym kształtowaniu stosunków pracowniczych za szczególnie ważne uważam uregulowanie spraw związanych z mobbingiem i dyskryminacją. Doradzam pracodawcom w zakresie wdrażania polityki compliance, w szczególności procedur antydyskryminacyjnych i antymobbingowych. Dbałość o kulturę pracy powinna stać się oczywistą normą, która służy pracodawcom i pracownikom. Swoją wiedzą chętnie dzielę się podczas prowadzonych szkoleń z zakresu prawa pracy dla działów HR, w publikacjach oraz działając w ramach stowarzyszeń wspierających przedsiębiorców, takich jak Polski Klaster Budowlany i Podlaskie Stowarzyszenie Pracodawców.

Paulina Mirek – Chrzanowska – radca prawny

Jestem absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz ukończyłam studia podyplomowe  „Legum Magister” (LL.M.) na Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Od 2014 r. wykonuję zawód radcy prawnego. Specjalizuję się w sprawach z zakresu prawa gospodarczego, bieżącej obsługi podmiotów gospodarczych przede wszystkim z branży FMCG oraz prawa handlowego ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek. W swojej praktyce prawniczej koncentruje się na projektach związanych z szeroko pojmowaną restrukturyzacją spółek tj. przekształceniem, łączeniem, podziałem, transakcjami związanymi z przedsiębiorstwem czy ZCP oraz przekształceniem przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą. Pracuję przy transakcjach tworzenia oraz kształtowania struktur korporacyjnych spółek

Agnieszka Zemke-Górecka – adwokat

dr Agnieszka Zemke-Górecka prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką w Białymstoku. Bierze aktywny udział w życiu samorządu adwokackiego, w latach 2016 – 2021 r. pełniła funkcję Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w
Białymstoku, a od 2021 r. jest Wiceprezesem Naczelnej Rady Adwokackiej. W sferze zainteresowań i doświadczenia zawodowego adw. dr Agnieszki Zemke-Góreckiej pozostają także Alternatywne Metody Rozwiązywania Sporów.
W latach 2011-2016 była Przewodniczącą Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Białymstoku. W latach 2016-2021 należała do Kolegium Elektorów Wschodniego Sądu Arbitrażowego w Białymstoku. W latach 2019 – 2022 r. pełniła funkcję Prezesa Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Od 2019 r. jest członkinią Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości
Adwokat dr Agnieszka Zemke-Górecka została odznaczona odznaką „Adwokatura Zasłużonym” za pracę i zaangażowanie na rzecz samorządu adwokackiego oraz „Zasłużony dla Uniwersytetu” przez Senat Uniwersytetu w Białymstoku za wyjątkowe zasługi na rzecz Uczelni, wkład w jej rozwój oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku.

Anna Jaczun – adwokat

Anna Jaczun jest adwokatką, członkinią Izby Adwokackiej w Białymstoku od 2012 r., absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
W 2020 r. zorganizowała i kierowała zespołem pomocy prawnej pro bono, który świadczył pomoc osobom represjonowanym w związku z uczestnictwem w tzw. „strajkach kobiet”. Od września 2021 r. we współpracy z Grupą Granica zorganizowała i kieruje zespołem adwokatów i adwokatek niosących pomoc osobom dotkniętym kryzysem humanitarnym na granicy polsko-białoruskiej oraz aktywistom działającym przy granicy. Po agresji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 r. została mianowana koordynatorką pomocy prawnej uchodźcom z Ukrainy na terenie działania Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku.
Prowadzi jednoosobową kancelarię w Białymstoku. W swojej praktyce m. in. reprezentuje osoby transpłciowe w sprawach o ustalenie płci prawnej.
Członkini Komisji Praw Człowieka Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku oraz Komisji do spraw Równego Traktowania Naczelnej Rady Adwokackiej. Działa również w Fundacji „Adwokaci Społeczeństwu”. Podejmuje intensywne działania społeczne. W 2022 r. uhonorowana przez Zespół do spraw Kobiet Naczelnej Rady Adwokackiej tytułem „Adwokatka Roku 2021” za zaangażowanie w pomoc osobom dotkniętym kryzysem humanitarnym na granicy polsko-białoruskiej.

Anna Gieniusz-Kłubowicz – adwokat

Od 2001 roku jestem adwokatką oraz przedsiębiorcą – właścicielką Kancelarii Adwokackiej w Białymstoku.
Od 2012 roku własna siedziba Kancelarii mieści się w lokalu w centrum miasta w budynku Hotelu „Esperanto” przy Alei Bluesa.
Od wielu lat działam w samorządzie zawodowym adwokatów jako członek kilku komisji przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Białymstoku oraz w pionie dyscyplinarnym jako Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Białymstoku.
Od 2011 roku prowadzę zajęcia z aplikantami adwokackimi naszej Izby z prawa konstytucyjnego.W trakcie drogi zawodowej zajmowałam się i zajmuję obsługą towarzystw ubezpieczeniowych oraz obsługą prawną wielu podmiotów – spółek, spółek samorządowych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Współpracuję ze wspólnotami mieszkaniowymi oraz stowarzyszeniami, również w zakresie roszczeń dotyczących prawa budowlanego. Oprócz powyższego od ponad dwudziestu lat pomagam Klientkom i Klientom we wszelkich aspektach prawnych życia rodzinnego, tam gdzie życie styka się z regulacją prawną – w sprawach rozwodów, separacji, alimentów, kwestiach opieki i kontaktów z dziećmi, podziałach majątków i spadków, również wówczas, gdy pojawiają się problemy prawno-gospodarcze i karne.

Violetta Cylwik – adwokat

Ukończyłam Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego w 1988 roku, po czym pracowałam na stanowisku sędziego.
Od stycznia 2005 roku wykonuję zawód adwokata. Od 2010 r. działam również w adwokackim samorządzie zawodowym, najpierw jako członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku, a od czerwca 2016 r. jako Rzecznik Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Białymstoku.
Specjalizuję się w prawie karnym oraz rodzinnym i opiekuńczym. Jestem od 2018 r. również mediatorem Centrum Mediacji przy Izbie Adwokackiej w Białymstoku. Jestem wieloletnim wykładowcą aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Białymstoku, byłam członkiem Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego oraz także wielokrotnym członkiem Komisji Egzaminacyjnych sprawdzianów i kolokwiów rocznych. Otrzymałam odznakę „Adwokatura Zasłużonym”.

 

Angelika Pikura-Zawadzka – adwokat.

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz Studiów Podyplomowych Prawa zamówień publicznych, członkini Komisji ds. Sportu przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Białymstoku. W swojej praktyce zawodowej, w przeważającej mierze, zajmuję się bieżącą obsługą prawną jednostek sektora finansów publicznych i Skarbu Państwa. Specjalizuję się w prawie zamówień publicznych, doradzam w procesach prowadzenia postępowań i udzielania zamówień na gruncie ustawy. Klientów indywidualnych reprezentuję głównie w sprawach rodzinnych oraz z nimi związanych. Chętnie angażuję się w projekty na rzecz podnoszenia świadomości prawnej wśród dzieci i młodzieży. Zarówno z własnej inicjatywy, jak i w ramach akcji samorządu adwokackiego, prowadzę zajęcia i warsztaty w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz średnich. Szczególnie bliski jest mi temat dobra dzieci i ochrony ich praw.

 

Marta Joanna Czubkowska – asesor sądowy

Jestem absolwentką Wydziału Prawa UwB. Pracę magisterską obroniłam z zakresu prawa gospodarczego i to z tą gałęzią prawa wiązałam, około 20 lat temu, swoją przyszłość zawodową. Bezpośrednio po studiach dostałam się na etatową aplikację sądową i po zdaniu egzaminu sędziowskiego rozpoczęłam pracę w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku. Myślałam, że to etap przejściowy, jednak tak się nie stało. W sądzie tym pracuję już 17 lat. W trakcie tej pracy ukończyłam studia doktoranckie w Katedrze Prawa Administracyjnego i quasi aplikację administracyjną w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Przez te wszystkie lata moja „przygoda” z prawem administracyjnym to nie tylko praktyka w sądzie ale także nauka i dydaktyka. Jestem współautorką podręczników do prawa administracyjnego jak i autorką artykułów naukowych. Posiadam również doświadczenie dydaktyczne, gdyż przez wiele lat prowadziłam zajęcia na wyższych uczelniach. Chciałabym „odczarować” mit, że prawo administracyjne jest nudne. Jak się okazuje, na moim przykładzie, przejściowy z założenia kontakt z tym prawem zamienił się w pasję. Jest to gałąź prawa z którą mamy kontakt właściwe codziennie nie zdając sobie nawet z tego sprawy. Zdarza się, że po tylu latach pracy w sądzie administracyjnym przedmiot skargi nadal potrafi mnie zaskoczyć. Bardzo chętnie podzielę się z młodszymi koleżankami swoim doświadczeniem z prawem administracyjnym.

Marta Kiszowara – sędzia

Jako sędzia – początkowo – Sądu Rejonowego w Słupsku, a od 2000 r. – Sądu Rejonowego w Białymstoku – od wielu lat orzekam w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych . Od zawsze  wykonując  zawód sędziego,  równolegle angażowałam się i angażuję  w różne dodatkowe projekty o charakterze prawnym , eksperckim i edukacyjnym . Byłam ekspertem w projekcie organizacji pozarządowej Fundacji Batorego w Warszawie w tworzeniu pierwszej ustawy o sygnalistach . .Prowadzę wiele wykładów eksperckich pod kątem doskonalenia branżowego, cykliczne wykłady z prawa pracy mediatorom i kandydatom na mediatorów ,zajęcia z aplikantami radcowskimi i adwokackimi , zajęcia ze studentami z zakresu  prawa pracy i ubezpieczeń społecznych ,w ramach spotkań bezpośrednich w kołach uczelnianych , na konferencjach organizowanych , w tym przez UwB i w ramach zajęć w ramach Centrum Praktyk Sądowych  na Wydziale Prawa w Białymstoku . Przez kilka lat  z ramienia Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA byłam inicjatorem i koordynatorem Dnia Edukacji Prawnej w Sądzie Rejonowym w Białymstoku oraz programu edukacji prawnej prowadzonej w białostockich szkołach przez sędziów, referendarzy sądowych, radców prawnych i adwokatów we współpracy z Urzędem Miejskim i Prezydentem Miasta Białystok  .Skorzystało w ten sposób z wiedzy prawnej kilka setek uczniów . I chociaż edukacja prawna jest przypisana do służby sędziego , ja to po prostu lubię ,realizuję z pasją i sama na tym wiele zyskuję w aspekcie osobistym i zawodowym .

 dr Marta Rękawek – Pachwicewicz- sędzia

Sędzia Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim; główny specjalista w Departamencie Prawa Europejskiego w Ministerstwie Sprawiedliwości. Wcześniej wieloletni praktyk prawa – orzecznik Sądu Rejonowego w Białymstoku, przewodniczący wydziału wieczystoksięgowego.  Doktor nauk prawnych; absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego Filia w Białymstoku. Absolwentka Contemporary European Studies – Sussex University w Brighton w ramach stypendium Rządu Brytyjskiego oraz kursów: IMOLA II Knowledge Management System – ELRA w Brukseli, Universidad Carlos III w Madrycie i REUSE Company w Madrycie, Human Resources Management and Public Administration w Newcastle Business School – University of Northumbia w Newcastle w Wielkiej Brytanii i Fachhoschule fur Verwaltung und Rechtspflege w Berlinie w ramach programu TEMPUS Bis. Ekspert współpracujący Europejskiej Sieci Ksiąg Wieczystych (ELRN) oraz Europejskiego Stowarzyszenia Ksiąg Wieczystych (ELRA) w Brukseli, uprzednio Punkt Kontaktowy na Polskę. Autorka publikacji z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego oraz ksiąg wieczystych, prawa administracyjnego i prawa UE; prelegentka na seminariach, konferencjach oraz kongresach ogólnopolskich i zagranicznych. Wieloletni pracownik akademicki, wykładowca, egzaminator na egzaminach zawodowych, Zastępca Redaktora Naczelnego Kwartalnika Prawa Międzynarodowego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Anna Komarewska – sędzia

Sędzia Sądu Rejonowego w Białymstoku z wieloletnią praktyką w stosowaniu prawa. W VIII Wydziale Gospodarczym rozstrzyga spory w sprawach gospodarczych oraz prowadzi postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego Filii  w Białymstoku. Ukończyła aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego  w Białymstoku. Pracowała w Kancelarii Radców Prawnych, specjalizowała się     w prawie cywilnym i gospodarczym, wspierała obsługę prawną banków i spółek kapitałowych. Pełniła funkcję zastępcy Przewodniczącego XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym  w Białymstoku, gdzie zdobyła doświadczenie w zakresie prawa handlowego oraz przepisów regulujących ustrój i funkcjonowanie organizacji pozarządowych. Autorka publikacji na temat trzeciego sektora. Wykładowca na aplikacji radcowskiej i adwokackiej. Angażuje się w działalność społeczną jako członkini Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, aktualnie Prezes Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” Oddziału w Białymstoku.

 

Ewa Czerwińska – notariusz

Notariusz od 2010 roku, wcześniej radca prawny. Prowadzę jednoosobową kancelarię notarialną i dokonuję wszelkich czynności notarialnych na gruncie ustawy Prawo o notariacie.
Jestem absolwentką Wydziału Prawa na Uniwersytecie Warszawskim Filia w Białymstoku. Ukończyłam aplikację sądową oraz radcowską. Byłam członkiem Sądu Dyscyplinarnego przy Izbie Notarialnej w Białymstoku.
W moim szczególnym kręgu zainteresowań pozostaje prawo cywilne i prawo gospodarcze. Jednakże moją pracę przede wszystkim determinuje codzienny kontakt z klientami i ich problemami, co oznacza, że prawo jest dla mnie w pierwszej kolejności narzędziem pomocy a nie regulacji.

 

Ewa Nowicka-Sztachelska  – prokurator

Córka Ireny, wnuczka Marii i Aleksandry, prawnuczka Pelagii i Anastazji- sybiraczek w różnych regionach Nieludzkiej Ziemi, aktualnie matka Wiktorii i Izabeli

W 1996r. skończyłam studia na Wydziale Prawa Filii UW w Białymstoku. W okresie 1993-95 pracowałam jako dziennikarz w Radiu Białystok a następnie w latach 1995-96 jako przedstawiciel handlowy w Centralnym Towarzystwie Leasingowym. W latach 1996-99 odbyłam aplikację prokuratorską, a następnie- w latach 1999-2001 asesurę w Prokuraturze Rejonowej w Białymstoku. W międzyczasie- w roku 1999 pracowałam na stanowisku samodzielnego prawnika w Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej. Byłam współautorką Rozporządzenia w sprawie chorób zawodowych oraz Ustawy o chorobach zakaźnych. W latach 2001-2008 pracowałam jako prokurator w Prokuraturze Rejonowej w Białymstoku a następnie w latach 2008-2016 jako zastępca Prokuratora Rejonowego w Sokółce. Od roku 2016 do chwili obecnej jestem zatrudniona jako prokurator Prokuratury Rejonowej w Sokółce. Wielokrotnie uczestniczyłam w szkoleniach, wizytach studyjnych oraz wymianach zagranicznych  sędziów i prokuratorów organizowanych przez EJTN (The European Judicial Training Network) jako uczestnik jak również opiekun (tutor) grup odbywających szkolenia w Polsce.

Skip to content