Przypuszczam, że powyższe stwierdzenie wywołuje emocje u wszystkich czytających bez wbzględu na płeć. Może też budzić ciekawość, na ile pokrywa się z prawdą i czy nie jest jedynie perspektywą panów. Z całą pewnością wymaga wgłębienia się w temat, szczególnie, że można odebrać je jako skargę, zarzut czy pretensję, za którymi najprawdopodobniej kryją się niezaspokojone potrzeby i lęki.
Zmieniając namtomiast perspektywę na kobiecą możemy zapytać: ❓„Ale jak to FAWORYZOWANE❓ A gender gap❓ A wszystkie szklane bariery*: szklane sufity, szklane ruchome schody i ściany, szklany klif❓ Z miejsca dyskredytujące równość jako taką w środowisku zawodowym, nie mówiąc o faworyzowaniu❓
Wygląda na to, że obydwie strony postrzegają temat koncentrując się na swoich doświadczeniach, na bazie których tworzą się osądy.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
?Bankier napisał, a „Hays Poland sprawdził, jaka jest sytuacja kobiet na rynku pracy. Z badania, w którym wzięły udział zarówno kobiety, jak i mężczyźni wynika, że to głównie płeć piękna dostrzega nierówne traktowanie w miejscu zatrudnienia. Mężczyźni natomiast zwracają uwagę na faworyzowanie kobiet, co stanowi przeszkodę w rozwoju ich kariery.” (27.05.2019)**

?

HAYS Poland

to firma doradztwa personalnego z międzynarodowej grupy HAYS plc, notowana na giełdzie w Londynie, a także lider na świecie w rekrutacji specjalistycznej. W Polsce działa od 2002 roku, a na rynku rekrutacyjnym od ponad 50 lat, zatrudniając łącznie w 250 biurach na terenie 30 krajów ponad 10 tys. ekspertów w 20 specjalizacjach.***

Ponadto badanie dowodzi, że nomen omen coś, co miało budować równość w biznesie, czyli konieczność zapewnienia parytetów w firmach, zdaniem mężczyzn prowadzi do faworyzowania kobiet, a tym samym zamyka im drogę do kandydowania na określone stanowiska i jest przykładem krzywdzącej, bo skoncentrowanej na płci, zamiast na kompetencjach, polityki.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Głos kobiet zaś brzmi następująco: „54 proc. ankietowanych kobiet powiedziało, że to faworyzowanie mężczyzn jest główną przeszkodą w realizacji ścieżki kariery, na dalszych miejscach znalazły się: zakładanie mniejszej dyspozycyjności kobiet (51 proc.), kierowanie się stereotypami (47 proc.), brak zaufania do kwalifikacji (40 proc.) czy brak wsparcia przy budowie autorytetu i obawa firmy przez zatrudnieniem kobiet (odpowiednio 35 i 34 proc.)”
Kiedy jednak dochodzimy do kwestii łączących płcie, np. czynników kolidujących w satysfakcjonującym łączeniu pracy zawodowej z wychowaniem dzieci, to aż 64% wskazuje na przeszkody w porównaniu z 45% mężczyzn. Więcej wskaźników z tego zakresu osoby zainteresowane mogą przeanalizować klikając w poniższy link, ja przytoczę jeden z nich z uwagi na jedną z większych dysproporcji – wypowiedzi się na temat braku możliwości pełnego uczestnictwa w życiu dziecka rozłożyły się następująco: (60% kobiet i 72% mężczyzn). https://www.bankier.pl/…/Mezczyzni-Faworyzowanie-kobiet…
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
?Twierdzenia, że kobietom zależy na faworyzowaniu, nie potwierdziła organizacja ManpowerGroup, która w 2016 roku zrealizowała badanie „7 kroków do wprowadzania kobiet na stanowiska kierownicze”: „Wyniki naszego badania mówią wyraźnie: kobiety nie chcą być faworyzowane, a jedynie dążą do wyrównania szans. Zapytane, co zapewnia im wsparcie na stanowiskach kierowniczych, kobiety z pokolenia Y wymieniły elastyczność – nie preferencyjne zasady działania, ale większe ukierunkowanie na wyniki, co zapewnia im większą kontrolę nad sposobem i czasem wykonywania pracy. Mężczyźni z pokolenia Y twierdzą również, że liderzy powinni współpracować ze swoimi koleżankami i promować kobiety – wyłaniających się liderów. Najlepsi liderzy mężczyźni pytają swoje podwładne, co jest im potrzebne do osiągnięcia sukcesu, demonstrując w ten sposób swoje zaangażowanie w ten proces. To dobry kierunek.”***

?Bardziej aktualny raport

Grant Thornton (Kariera)

diagnozujący otwartość rynku pracy na kobiety w biznesie, do szczegółowych wyników w tym zakresie wprowadza słowami: „Biorąc pod uwagę badania z ostatnich lat, sytuacja kobiet w polskich firmach prezentuje się obiecująco, a w niektórych aspektach nawet bardzo dobrze. Co prawda, według danych Głównego Urzędu Statystycznego luka płacowa w Polsce nadal jest wyraźna (przeciętne wynagrodzenie kobiet było o 17 proc. niższe niż mężczyzn), to na tle Europy i świata wypadamy nadzwyczaj dobrze – wskaźnik zróżnicowania wynagrodzeń kobiet i mężczyzn jest zdecydowanie niższy niż u naszych sąsiadów, w tym Niemiec, i jest jednym z najniższych w całej Unii Europejskiej.”****

Wskazuje też na to, że firmy potrzebują strategii wspierania i promowania kobiet, co w praktyce przełoży się na lepsze wyniki ekonomiczne związane w pełniejszym wykorzystaniem posiadanych zasobów i zarządzaniem różnorodnością.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
❓Dlaczego wyniki ekonomiczne firm, w których szklane bariery albo nie istnieją, albo konsekwentnie są usuwane są wyższe? To ciekawy temat na następny artykuł.❓
Reasumując – mężczyźni mogli twierdzić, że ich zdaniem kobiety są faworyzowane. Kobiety nie chcą być traktowane ulgowo ani faworyzowane. Powyższe stwierdzenia nie stoją ze sobą w sprzeczności. Genger gap wynosi 17% i pomimo wszystko jest dowodem dyskryminacji płacowej, nawet, jeśli na tle Europy mamy jeden z najniższych wskaźników, a procesy feminizacji firm są zaawansowane. Wciąż jednak kobiety stanowią 19% wśród ekspertów i ekspertek zabierających głos publicznie w panelach dyskusyjnych (dane z roku 2019), zaś na każdych 5 osób zarządzających firmami mamy w rozdaniu 1 prezeskę i 4 prezesów (raport Grant Thornton).
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Przestrzegam Was przed pochopnym przyjmowaniem mitów pt. „kobiety chcą być faworyzowane”, „kobiety są faworyzowane i wyjątkowo traktowane”, „kobiety są rozrzutne”, „kobiety nie kontrolują swoich wydatków” czy „kobiety nie podejmują decyzji o zakupach”, „mężczyźni trzymają kasę domową” jako faktów.
Dorra Ostrożańska
100-lecie Kobiet
Skip to content