Artykuł (https://polskatimes.pl/silne-kobiety-w-wojsku…/ar/10771774) począwszy od tytułu zawiera wiele manipulacji informacyjnych.
Po pierwsze kobiety w armii nie są silne! Pozostają w mniejszości. Na co dzień ścierają się ze stereotypami.
Z badań wynika, że prawo coraz bardziej sprzyja służbie kobiet w wojsku, jednak przeszkodą są stereotypy – o czym mówią kobiety służące w armii.
Chodzi o równe traktowanie, równe szanse i możliwości.
Przykład: Każde stanowisko pracy, które charakteryzuje się czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, powinno być bardzo dokładnie opisane, a wciąż tak nie jest – podkreślają panie służące w armii. Np. “stanowisko pilota” – nie jest opisane ze względu na czynniki szkodliwe, parametry charakterystyczne jak przeciążenia. Są też stanowiska pracy, gdzie potrzebna jest duża siła do dźwigania ciężarów i informacje o tym powinny być zawarte w karcie opisu stanowiska służbowego. Jednakże tego brakuje.
Tak więc pisanie o silnych kobietach w armii jest manipulacją faktami, a nie rzeczywistością.
Dr Eliza Szadkowska
100-lecie Kobiet
Źródło zdjęcia: pixabay
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Artykuł powstał w ramach projektu Stowarzyszenia

100-lecie Kobiet

#PrawdaczyfałszbądźpewnasiebieiświadomategocosiędziejewokółCiebie realizowanego we współpracy z

TechSoup Europe

.

Skip to content