Artykuł (https://www.familie.pl/…/Byc-kobieta-TOP-5-Nietypowe…) zawiera wiele nieprawdziwych informacji, które powielają stereotypy dotyczące kobiet w sytuacji zawodowej.
Stwierdzenie typu: “Nietypowe zawody dla kobiet!” a następnie wskazanie, że “jesteśmy wspaniałymi pielęgniarkami, nauczycielkami, lekarkami, dziennikarkami, krawcowymi, kucharkami i przedszkolankami. To zawody kojarzące się z płcią piękną. Jednak być kobietą można także wykonując mniej typowe zawody. Jakie? Poznajcie nasz ranking nietypowych zawodów dla kobiet… przedstawiamy Wam kilka zawodów, które w większości wykonują panowie, jednak już wiele z nas spotkało się z kobietami policjantami lub prowadzącymi tak zwane pojazdy ciężkie”.
Zwracajmy uwagę na stosowanie w artykule nieprawdziwych informacji, które w konsekwencji pomimo wydźwięku zdawałoby się pozytywnego, mogą budować w świadomości czytelnika czy czytelniczki złe wzorce kulturowe i społeczne, a dalej w wielu sytuacjach skutkować zachowaniami dyskryminacyjnymi
i przemocowymi ze względu na płeć.
Dr

Eliza Szadkowska
100-lecie Kobiet
Źródło zdjęcia: pixabay
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Artykuł powstał w ramach projektu Stowarzyszenia

100-lecie Kobiet

#PrawdaczyfałszbądźpewnasiebieiświadomategocosiędziejewokółCiebie realizowanego we współpracy z

TechSoup Europe

.

Skip to content