Hura!!! Dziś dotarły do nas znakomite wiadomości! Otrzymałyśmy dofinansowanie naszego projektu IKAR- Inkubator Kobiecego Aktywnego Rozwoju z Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy.
Celem projektu jest zwiększenie wiedzy i świadomości kobiet, kształtowania ich postaw obywatelskich i ich aktywnego włączenia w działania na rzecz lokalnej społeczności. W projekcie będą prowadzone działania mentoringowe, warsztatowe i różne formy aktywizacji społecznej. Zostanie przeprowadzony pilotaż Inkubatora Kobiecego Aktywnego Rozwoju (IKAR). Po realizacji projektu uczestniczki będą rzeczniczkami idei aktywizacji i działań na rzecz w społeczeństwa. IKAR opiera się na 5 filarach:
– Badanie świadomości, postaw i potrzeb kobiet, które do tej pory same nie podejmują inicjatyw społecznych
– Studium Mentoringu Kobiecego: aktywizacja kobiet, warsztaty, coaching, mentoring, praktyka
– Podlaska Księga Kobiet – upowszechnianie podlaskiej HerStorii,
– Sieć networking kobiet – przestrzeń kobiet z różnych środowisk, mająca na celu sieciowanie kobiet na rzecz lokalnej społeczności
Uczestniczki to kobiety z różnych grup społecznych, w wieku 18 – 65 lat, które nie tylko będą odbiorcami działań wzmacniających ich postawy obywatelskie takich jak: warsztaty, debaty i dyskusje, mentoring, coaching, ale przede wszystkim na bazie zdobytej wiedzy, będą kreowały wydarzenia i aktywności lokalne REKRUTACJA RUSZA JUŻ W PAŹDZIERNIKU.?
Skip to content