Rodzina Krzyżewskich w ogrodzie, pierwsza z lewej Marianna