“Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.”
Wspomnienia wczorajszej intensywnej pracy wciąż żywe, plany i pomysły na wdrożenie treści gotowe – nic tylko DZIAŁAĆ!???
I obserwować jak #Curiosita, #Dimostrazione, #Sensazione, #Sfumato, #ArteSienza, #Corporalita, #Connessione dodają życiu wartości?.
Skip to content