“Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.”
O motywacji napisano i powiedziano niemal wszystko. Znamy teorie motywacji i nazwiska słynnych jej twórców, wyniki badań, systemy motywacyjne, czynniki, procesy, rodzaje… Pracujemy nad zwiększaniem motywacji, zarówno własnej, jak i innych niemal nieustannie. Poszukujemy narzędzi, inwestujemy w rozwój kompetencji, tworzymy indywidualne plany rozwoju i zastanawiamy się, jak kultura organizacji i stowarzyszeń, które tworzymy wpływa na ścieżki karier, rodzaje i charakter działań i aktywności jej zmotywowanych (bądź nie) członkiń i członków.
Można powiedzieć, że mamy motywację do tego, by się motywacji przyglądać i nią zajmować.
Z niekwestionowanych powodów temat ten porusza nas i mobilizuje, chcemy go rozumieć i mieć nań wpływ. Nic dziwnego, bo umiejętność motywowania to jedna z najbardziej pożądanych kompetencji przyszłości na rynku i w społeczeństwie. Uznaje się ją za najważniejszą funkcję zarządzania, kluczową, gdy mowa o rozwoju przywództwa, roli aktywnej liderki czy rzeczniczki idei aktywizacji i działań na rzecz innych.
Dlatego w projekcie IKAR już w najbliższą sobotę 2️⃣9️⃣.0️⃣1️⃣.2️⃣2️⃣ uczestniczki IKARki wezmą udział w warsztacie „Twoja sprawczość, Twoje zasoby, Twoja wewnętrzna motywacja”, w ramach którego m. in.:
?poznają niezastąpione narzędzie do zarządzania zespołem – Reiss Motivation Profile® – ALGORYTM OSIĄGANIA CELÓW
?doświadczą jego zastosowania w sytuacjach, gdy spada zaangażowanie i sprawczość
?poćwiczą komunikację z samą sobą tak, by się łatwiej motywować
Skip to content