“Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.”
Może być zdjęciem przedstawiającym ceglany mur
Jeszcze jedno krótkie przypomnienie warsztatu „Twoja sprawczość?, Twoje zasoby♟, Twoja wewnętrzna motywacja?” prowadzonego przez Urealniaj aspiracje. Dorota Ostrożańska, realizowanego w ramach projektu #IKAR (Inkubator Kobiecego Aktywnego Rozwoju) z
Zobaczmy, jak warsztat wyglądał oczami jednej z uczestniczek – IKARek, Iwony Przybyszewskiej, która jest autorką niniejszej relacji foto.
Może być zdjęciem przedstawiającym 7 osób, ludzie stoją i w budynku
Skip to content