Debata – Dzień kobiet ze 100-leciem Kobiet
Budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez  aktywność kobiet – to idea spotkania 8 marca w Nie Teatrze w ramach wspólnego projektu pod nazwą „Kobiety do dzieła”.“Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.”.

 

Do debaty zostały zaproszone kobiety z Białegostoku. Specjalistki w różnych sferach życia społecznego, gospodarczego w naszym mieście. Wszystkie są zaangażowane społecznie w działalność na rzecz wspólnoty lokalnej. Potrafią godzić role związane z tradycyjnie pojmowaną rolą kobiet jako matek i strażniczek ogniska domowego, ale też prowadzić własne biznesy, rozwijać swoje pasje i zainteresowania, a zwłaszcza działać na rzecz innych – potrzebujących pomocy i wsparcia. Zaproszone do debaty kobiety są różne pod względem wieku, doświadczeń zawodowych, wyboru drogi życiowej. Są KOBIETAMI i mieszkankami naszego miasta.

Zaproszenie do debaty przyjęły:

Prof. Marta Kosior-Kasberuk – Rektor Politechniki Białostockiej

Beata Wiśniewska – dyrektor Spółki Komunalnej Wodociągi Białystok

Barbara Piekut – projektantka mody

Katarzyna Garłukiewicz – artystka, piosenkarka

Elżbieta Żukowska-Bubienko – prezeska Stowarzyszenia Ku Dobrej Nadziei

Marta Pietruszyńska – dr nauk medycznych
Bożena Bednarek – naczelna podlaskisenior.pl ipoeciwsieci.pl, aktywistka 100-lecia Kobiet

W debacie realizowanej w ramach projektu IKAR wzięło udział około 80 kobiet mieszkanek Białegostoku. Zostały zaproszone nowe Białostoczanki m.in. z Ukrainy i Białorusi, które od niedawna są w naszym mieście ze względu na obecną sytuację geopolityczną. W debacie wzięły też udział uczestniczki projektu IKAR (Inkubator Kobiecego Aktywnego Rozwoju)realizowanego w ramach projektu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

 

Skip to content