Siostry Frankiewicz

Siostry Frankiewiczówny
Druga notacja filmowa z cyklu Podlaska Księga Kobiet  prezentuje trzy niezwykłe kobiety, którymi były Siostry Frankiewiczówny. Pani Luba Trochimczuk, sąsiądka 100-lecia Kobiet  z ulicy Elektrycznej 6, opowiada o swoich nauczycielkach muzyki i śpiewu, które założyły w Białymstoku Szkołę Muzyczną.

Siostry Frankiewiczówny urodziły się w Stanisławowie. Ukończyły Konserwatorium Polskiego Towarzystwa Muzycznego we Lwowie. Jako pierwsza do Białegostoku przyjechała Helena (1908-1980). Później ściągnęła tutaj siostry – Jadwigę (1911-1996) i Zofię (1906-1999) oraz rodziców. Założyły Szkołę Muzyczną i całe życie poświeciły pracy z młodzieżą, dziećmi i dorosłymi. Całe swoje życie poświęciły muzyce oraz młodzieży i dzieciom, które kształciły.

Podlaska Księga Kobiet – to cykl notacji filmowych o Kobietach, które Stowarzyszenie 100-lecie Kobiet chce upamiętnić. To rodzaj wywiadu video, zapisu filmowego, który opowiada o życiu i o unikalnym doświadczeniu osoby, niezwykłej Polki i Jej HERstorii .Opowiadają o nich współczesne kobiety, strażniczki HERstorii, ale ważne świadectwa o Polkach – Przewodniczkach mogą też wyrażać strażnicy HERstorii, mężczyźni. W 2019 roku powstało 6 notacji filmowych, w grudniu 2021 zaczął się drugi cykl.

Film zrealizowany przez Stowarzyszenie 100-lecie (scenariusz- Bożena Bednarek, zdjęcia i montaż-Natalia Tur).Cykl w ramach projektu IKAR realizowany jest z dotacji programu Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Skip to content