Czym jest „PROGRAM PRAWNICZEGO MENTORINGU KOBIECEGO” Stowarzyszenia 100-lecie Kobiet i Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku ?

PROGRAM PRAWNICZEGO MENTORINGU KOBIECEGO jest kontynuacją działań Stowarzyszenia 100-lecie Kobiet w zakresie edukacji społecznej i obywatelskiej.

To propozycja skierowana do studentek na kierunku PRAWO, niezależnie od ich wieku i roku studiów, które poszukują swojej drogi życiowej i zawodowej, którym zależy na świadomym wyborze ścieżki kariery prawniczej pod okiem doświadczonych i wyróżniających się lokalnych prawniczek, reprezentujących różne prawnicze zawody. 

Mentee w programie znajdzie odpowiedz na poniższe pytania:

  • Czy wiem dokąd zmierzam w swoim życiu zawodowym?
  • Jak dobrze znam swój zawodowy potencjał i czy go dobrze wykorzystuję?
  • Czego potrzebuje w obszarze kariery i własnego rozwoju ażeby osiągnąć wymarzony zawód?

Program będzie realizowany od listopada 2022 r. do października 2023 r.
Zgłoszenia do programu będą przyjmowane począwszy od dnia 11 października 2022 do dnia 25 października  2022 r.

Z ramienia Stowarzyszenia 100-lecie Kobiet za jakość projektu odpowiadają:

Małgorzata Wenclik

Anna Bartłomiejczuk

Ewa Wierzbicka-Nosal

Monika Zakrzewska-Hodun – inspiratorka projektu

Jako absolwentki Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku jesteśmy dumne, że nasz Wydział otrzymał w 2022 roku najwyższą kategorię A+ wśród uczelni prawniczych.

Wraz z naszymi koleżankami po fachu, uznanymi przedstawicielkami różnych prawniczych profesji z naszego miasta oraz pracownicami naukowymi Uniwersytetu, aktywistkami i społeczniczkamichciałybyśmy wspierać naszą rodzimą uczelnię swoim doświadczeniem, umiejętnościami i kwalifikacjami. Dlatego też proponujemy unikalny projekt mentorski oparty na doświadczeniach naszej organizacji.

 

Jako twórczynie Programu i Mentorki jesteśmy przekonane, że studentki dzięki swojej ciężkiej pracy i wsparciu wybitnych Mentorek osiągną postawione sobie cele, nauczą się patrzenia z różnych perspektyw, komunikacji dopasowanej do typów osobowości, zbudują swoją mapę marzeń, na jej podstawie ustalą cele i będą je konsekwentnie realizować. Wierzymy, że dzięki temu Programowi Mentee znajdą swoją drogę w wymarzonym zawodzie i zrozumieją sens afrykańskiego przysłowia:

 

„GDY CHCESZ IŚĆ SZYBKO, IDŹ SAM. JEŻELI CHCESZ DOJŚĆ DALEKO, TO IDŹ Z KIMŚ”

 Jakie są główne cele Programu?

Główne cele programu koncentrują się na zapewnieniu studentkom możliwości poznania różnych profesji prawniczych „z pierwszej ręki” – bezpośrednio od kobiet praktykujących te zawody z pasją i sukcesami, aktywistek i społeczniczek, cieszących się uznaniem w środowisku lokalnym.

Program na zapewnić przyszłym prawniczkom profesjonalne i życzliwego kobiece wsparcie w samorozwoju i wyborze drogi zawodowej.

Co oferuje studentkom Stowarzyszenie i Uniwersytet w ramach Programu?

  • udział w spotkaniach z przedstawicielkami różnych zawodów prawniczych,
  • udział w szkoleniach prowadzonych przez trenerów umiejętności miękkich, rozwijających kompetencje społeczne i umiejętności komunikacyjne, równie ważne w pracy prawnika jak twarda wiedza,
  • opiekę mentorską i merytoryczną doświadczonej prawniczki oraz udział w indywidualnych sesjach mentoringowych, podczas których Mentee będzie wspierana i inspirowana do osiągania postawionych sobie celów związanych głównie z wyborem ścieżki kariery zawodowej,
  • udział w spotkaniach, debatach i warsztatach prowadzonych przez Stowarzyszenie 100-lecie Kobiet, np. związanych z tematyką rozwijającą kompetencje społeczne.

 

Skip to content