16 listopada przypada Międzynarodowy Dzień Tolerancji święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją 51/95 z 12 grudnia 1995 z inicjatywy UNESCO.

Dlatego Stowarzyszenie 100-lecie Kobiet, które działa na rzecz tolerancji, promocji edukacji prawnej i obywatelskiej oraz poszanowania praw człowieka przygotowuje wydarzenia skierowane do społeczności miasta Białegostoku. „TYDZIEŃ TOLERANCJI”.

Nasze działania podzieliliśmy na dwa moduły.

15 października proponujemy warsztaty skierowane do młodzieży szkół średnich. Szczególnie chcemy zwrócić uwagę na budowanie kompetencji społecznych związanych z umiejętnościami komunikacyjnymi. Niewłaściwe schematy komunikacji lub jej brak co w konsekwencji generuje brak zrozumienia, akceptacji i tolerancji.

Z okazji obchodów Tygodnia Tolerancji 2022 zapraszamy uczniów szkół średnich na warsztaty nt.: Komunikacji bez agresji.”, które oparte są na schemacie komunikacji Marshall Rosenberg, amerykańskiego doktora psychologii i mediatora, który zajmował się zagadnieniem porozumienia między ludźmi. Zwrócimy uwagę na to, jak „język przemocy”, czyli język krytyki i ocen wpływa na nasze relacje i utrudnia komunikację oraz zrozumienie i akceptację innych. Rosenberg opracował własną metodę pomagającą unikać agresji słownej, która opiera się na szacunku do rozmówcy oraz empatii i tolerancji. Jest to sposób komunikowania się bez oceniania. Skupia się na słuchaniu oraz nazywaniu własnych uczuć pojawiających się w sytuacji konfliktowej, a następnie werbalizowaniu swych potrzeb oraz oczekiwań wobec drugiej osoby.

Warsztaty będą miały miejsce w Galerii Slendzińskich przy ul. Legionowej 2. Jest to miejsce znajdujące się w centrum miasta, zapewniające pełną dostępność. Szkoły zapraszamy od godziny 9.00 do 14.00 na każde spotkanie zaplanowałyśmy maksymalnie 1,5 godziny. Zgłoszenia można nadsyłać na adres mailowy: 100lecie.kobiet@gmail.com decyduje kolejność zgłoszeń.

Dodatkowo zachęcamy samorządy szkolne do przygotowania kampanii w mediach społecznościowych i przestrzeni szkoły dotyczących tolerancji. W tygodniu tolerancji od 15 do 21 października. Najlepsza kampania udokumentowana zdjęciami przesłanymi na nasz adres mailowy zostanie przez nas nagrodzona.

21 października w godzinach popołudniowych proponujemy debatę z udziałem prawników, naukowców i lokalnych liderów organizacji pozarządowych działających na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem. Spotkamy się w przestrzeni Hotelu Traugutta 5 stałego partnera naszych wydarzeń. Spotkanie ma charakter otwarty. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc i Państwa komfort prosimy o zgłoszenia na maila: 100lecie.kobiet@gamil.com

Zadanie finansowane z budżetu Miasta Białegostoku

 

Skip to content