Międzynarodowy Dzień Tolerancji (ang. International Day of Tolerance) – święto obchodzone corocznie 16 listopada, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją 51/95 z 12 grudnia 1995 roku z inicjatywy UNESCO.
Inicjatywa ta spowodowana była pogłębiającymi się zjawiskami nietolerancji, przemocynacjonalizmurasizmu i antysemityzmu, jakim towarzyszy marginalizacja i dyskryminacja mniejszości.

Nadal aktualnym tematem w przestrzeni publicznej jest tolerancja i zrozumienie drugiego człowieka jego różnorodności i zaspakajania postawnych potrzeb. Tolerancja to przede wszystkim komunikacja oparta na empatii, pozbawiona elementów agresji. Dlatego też komunikacja bez przemocy była podstawowym elementem warsztatów prowadzonych przez Ewę Wierzbicką – Nosal w przestrzeni gościnnej Galerii im. Slendzińskich przy ul. Legionowej 1 w Białymstoku.

Młodzież szkół średnich z Białegostoku bardzo aktywnie uczestniczyła w warsztatach, widać ogromną potrzebę tego rodzaju spotkań. 

Projekt została dofinansowany z budżetu Miasta Białystok i wpisuje się w działania pełnomocniczki Prezydenta ds. równego traktowania.

Kolejne warsztaty jeszcze przed nami, aż do 21 listopada kiedy odbędzie się debata w przestrzeni Hotelu Traugutta 3 zapraszamy od godziny 14 do 16. Zgłoszenia  osób zainteresowanych 100lecie.kobiet@gmail.com

 

 

Skip to content