Może być zdjęciem przedstawiającym 9 osób, ludzie stoją i tekst „Verzeciw tezie FEMINIZM JEST POLSCE POTRZEBNY 22 DEBATA AOKS 28X122,EBSF FORDZKA”

Może być zdjęciem przedstawiającym 12 osób i ludzie stoją

Może być zdjęciem przedstawiającym 11 osób, ludzie stoją i ludzie siedzą

?Autorka fotografii: Anna Sierko-Szymańska.
?Autorka grafik: Dorota Ostrożańska
100-lecie Kobiet i NIE TEATR składają podziękowania za udział w 1 organizowanej przezeń debacie oksfordzkiej. Jej realizację zaplanowano w dniu nieprzypadkowym, bo ️28.11.2022 , w 104 rocznicę wywalczenia praw wyborczych przez Polki.
Dzień ten rokrocznie 100-lecie Kobiet celebruje w sposób szczególny – to dzień najważniejszy dla genezy Stowarzyszenia i rozpoczęcia jego działań.
⚫️Pomysłodawczyniami i organizatorkami tegorocznej celebracji były członkinie 100-lecia Kobiet: Bożena Bednarek i Dorota Ostrożańska. Przyjęły na siebie odpowiednio role Marszałkini i Sekretarzy debaty.
Teza debaty brzmiała ?FEMINIZM jest Polsce potrzebny?, a Mówczynie i Mówcy – reprezentantki i reprezentanci ław #Propozycja i #Opozycja, przygotowawszy argumentację #ZAtezą i #PRZECIWtezie, zgodnie z rolami w formule debaty zaprezentowały, zaprezentowali je (równie aktywnej podczas debaty) Publiczności.
⚫️Cieszymy się z rozpoczęcia dyskursu na temat feminizmu, rozumianego i interpretowanego różnorako, co znalazło swoje odbicie zarówno podczas dyskusji, jak i w podsumowaniu prowadzonej przez 38 dni (od 21X do 27XI) przez #100lecieKobiet ankiety.
Data kolejnego spotkania poświęconego feminizmowi została podczas wydarzenia zakomunikowana. To 08.03.2022 jak się domyślacie – znów nieprzypadkowo.
⚫️Równie nieprzypadkowe jest miejsce realizacji obydwu wydarzeń – #NieTeatr to przestrzeń ściśle współpracująca ze Stowarzyszeniem w ramach wspólnego przedsięwzięcia #KobietydoDzieła, zainicjowanego 16.01.2022
?Wyrażamy z serca wdzięczność za przyjęcie naszego zaproszenia do udziału w debacie:
▪️Jerzemu Bielukowi ▪️Małgorzacie Bieńkowskiej ▪️Krzysztofowi Kurianiukowi ▪️Markowi Masalskiemu ▪️Agnieszce Otapowicz ▪️Katarzynie Rosińskiej ▪️Michałowi Różyckiemu ▪️Dorocie Sawickiej
⚫️Jesteśmy dumne oraz pod wrażeniem zaangażowania podczas debatowania ?Publiczności. Dziękujemy wszystkim osobom, które zabrały publicznie głos za podzielenie się swoją perspektywą i odwagę. Dziękujemy wszystkim głosującym za udział w dwóch niezależnych głosowaniach.
▫️I głosowanie dotyczyło tezy; 83 osoby uznały, że #FEMINIZMjestPolscepotrzebny, 6 nie miało zdania w temacie, 12 głosowało #PRZECIWtezie.
▫️Podczas II głosowania padło pytanie: ?Argumentacja której ławy była dla Państwa bardziej przekonująca??; w głosowaniu chodziło o docenienie przygotowania, ocenę siły argumentów, reagowania na toczącą się dyskusję Mówczyń, Mówców i Publiczności. O obiektywną ocenę, niezależnie od wyznawanego nt feminizmu poglądu.
▫️Obydwa zespoły: Propozycja i Opozycja zyskały osoby, które ich argumentację uznały za bardziej merytoryczną i trafniejszą. Brawa rozbrzmiewały po każdej! przemowie każdej z osób z drużyn Propozycji i Opozycji.
?GRATULUJEMY WSZYSTKIM!
?Chcemy też docenić wkład konkretnych osób i ich zaangażowanie, energię i otwartość:
▪️Ilony Karpiuk, która mistrzowsko poprowadziła spotkanie (a później Kawiarenka Herstoryczna “Czytelnia Kobiecych Słów”)
▪️Marka Masalskiego, który z otwartością przyjął propozycję organizacji obchodów 104 rocznicy uzyskania praw przez Polki w NieTeatrze
▪️Jolanty Wołągiewicz, która pełniła rolę asystentki Sekretarzy i odmierzała czas podczas debaty
▪️Marty Siemieniuk, która sprawnie zajęła się rejestracją uczestniczek i uczestników
▪️Anny Anchimowicz ▪️Marii Beręsewicz ▪️Urszuli Kuszyńskiej i ▪️Wiesławy Szwed z zespołu Znane i nieznane Białostoczanki (jeszcze ▪️Urszuli Piecielskiej, która nie mogła dotrzeć z powodów od siebie niezależnych, ale uczestniczyła w przygotowaniach), które pomogły w przeprowadzeniu głosowań i logistyce wydarzenia
▪️Ani Sierko – Szymańskiej, która zajęła się przygotowaniem dokumentacji fotograficznej
▪️członkiń 100-lecia Kobiet, które wsparły rekrutację na event i uczestniczyły w rozpowszechnianiu ankiety
DZIĘKUJEMY!
Wydarzenie zrealizowane w ramach projektu IKAR w Programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.
Skip to content