Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba i tekst

Może być zdjęciem w zbliżeniu przedstawiającym 1 osoba i tekst „Mndłaorzata Bienkowska socjolożka związana zInstytutem Socjologii wB.Pasjonuje się fotografia, Puszczą KnyszynskÄ wÄdrówkami niej, mama Zywego Srebra. Mówczyni w debacie "Okrągły Stół na temat FEMINIZMU"”

Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba, okulary i tekst „Krzysztof Kevianiuk doktor nauk społecznych, socjolog, medioznawca, dziennikarz, były dyrektor programowy Polskiego PolskiegoRadia Białystok. Zwolennik równoup zarówno kobiet mężczyzn, ale nie w każdej dziedzinie życia cznego, nie wszelka wszelkacenne Mówca w debacie "Okrągły Stół na temat FEMINİZMU"”Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba i tekst „Anna che Czerwinska Działączka na rzecz praw kobiet, od lat związana organizacjami inicjatywami feministycznymi, ekspertka owa, herstoryczka. Kuratorka wystaw, autorka warsztatów zajęć akademickich poÅ›wiÄconych historii kobiet.. Mówczyni w debacie "Okrągły Stół na temat FEMINIZMU"”

Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba i tekst „Jerzy Bieluk profesor Uniwersytetu Białymstoku, radca prawny, wspólnik kancelarii Bieluki Partnerzy. Mówca w debacie "Okrągły Stół na temat FEMINIZMU"”

Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba i tekst „Latangyna Rosinska Działaczka społeczna, współinicjatorkaMarsz RównoÅ›ci w Białymstoku, wspotorganizatorka protestów na rzecz wykluczanych ilekceważonych społecznychi zawodowych. Mówczyni w debacie "Okrągły Stół na temat FEMINIZMU"”

Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba, broda i tekst „Marek Masalski niekiedy psycholog, częsty czytelnik, amatorski fotograf, słuchacz nieprzypadkowej mużyki, oglądao zwybranychobrazówt trwałych ruchomych od czasu do czasu przyjazny człowiek, permanentny poszukiwacz spokoju kolekcjoner przeżyći myśli (głównie własnych). Mówca w debacie "Okrągły Stół na temat FEMINIZMU"”Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba i tekst „Dorota Solwvicka Kobieta wielu ról, wierząca, że życie jest zmianą, tęskniąca za Inością... czasami. Zpasji dziennikar rzeczniczka, popularyzatorkan populary nauki.. Mówczyniwdebaci "Okrągły Stół na temat FEMINIZMU"”Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba, stoi, na świeżym powietrzu, drzewo i tekst „Michal Pzzyeki lat 68, zgodnie ze swoim zegarem biologicznym aktywizuję się w różnych Stowarzyszeniach, Radach Klubach charakterze senioralnym.. Mówca w debacie "Okrągły Stół na temat FEMINIZMU"”Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba i tekstMoże być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba, broda i tekst „Grzeqorz Stefaniak Edukator równościowy, feminista, zwykształcenia filoloo słowiański- jÄzykoznawca. Koordynator rojektówspołecznychiwiceprezes stowarzyszeniu 9dwunastych, koordynator konkursów grantowychw Funduszu dla Odmiany. Mówca w debacie "Okrą…gły Stół temat FEMINIZMU"”

Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba i tekst „Matanorzata Wenelik Prawniczka, wykładowczyni akademicka, jedna inicjatorek Stowarzyszeni 100-lecie Kobiet, działaczk społeczna kreatorka zmiar zak zakresie edukacji nieformalnej. Wierzy,że uczymy się przez cate życie zawsze mamy szansę zmianę.. Mówczyniwdebacie w debacie "Okrągły Stół na temat FEMINIZMU"”

 

Skip to content