Ale w głowach i sercach FEMINIZM???❕
I w strategiach działań też❕
Było wspaniale❕
Inspirująco, angażująco, edukacyjnie, transformująco, merytorycznie, ciekawie, odkrywczo, prowokująco, emocjonalnie i racjonalnie.
I feministycznie❕
〰️〰️〰️〰️〰️〰️
??Piguła wiedzy nt FEMINIZMU:
Wg prof. dr hab. Anny Titkow, kierowniczki Zespołu Badań nad Kobietami i Rodziną, jednej z pierwszych teoretyczek feminizmu w Polsce – FEMINIZM to różnorodne ideologie, ruchy, działania społeczne i koncepcje teoretyczne, których głównym obszarem zaintere­sowania jest sytuacja kobiet w społeczeństwie. Ale to nie wystarczy do zdefiniowania czegoś, co jest feministyczne bądź nie. Dlatego Titkow wyodrębnia jeszcze #minimumdefinicyjne, które pozwala zaklasyfikować daną ideologię, nurt, ruch etc do feminizmu. Minimum cechuje się 3 kryteriami:
1/przekonanie, że pozycja kobiet i mężczyzn w społeczeństwie jest efektem działania społecznego i wpływu kultury, a nie biologicznych czynników.
2/przeświadczenie, że status i sytuacja kobiet są niesprawiedliwe, a przede wszystkim gorsze niż status i sytuacja, w jakiej znajdują się mężczyźni
3/przekonanie o konieczności podejmowania działań zmierzających do zmiany owej niesprawiedliwej dla kobiet sytuacji.
❕❕❕
Zapraszamy na wystawę #NaszeBojownice do NIE TEATR.
Skip to content