Jest nam miło poinformować, że została wybrana kolejna przedstawicielka województwa podlaskiego jako Liderka Równości przez Kongres Kobiet. Nasze województwo reprezentowała Katarzyna Poskrobko, która mieszka w Hajnówce i angażuje się w działania humanitarne na granicy z Białorusią. Serdecznie gratulujemy.

Liderki równości 2022 i 2023

Pierwszej edycji Plebiscytu 16 Liderek Równości

Pierwsza edycja plebiscytu 16 Liderek Równości zakończyła się Finałową Galą, która odbyła
się w Warszawie 26 marca 2022 br. Wybrano 16 Liderek Równości po jednej z każdego
województwa i trzy ogólnopolskie Liderki Równego Biznesu.
Plebiscyt został zorganizowany przez Ambasadę Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w
Polsce oraz Stowarzyszenie Kongres Kobiet, we współpracy z British Council. Magazyn
Forbes Women objął Plebiscyt patronatem medialnym. “Wspólnie z Kongresem Kobiet i Forbes
Women stworzyliśmy tę nagrodę, aby uhonorować osiągnięcia lokalnych liderek. Szczególnie
ważne jest to, że projekt wyróżnia kobiety ze wszystkich województw w Polsce, zarówno z
terenów miejskich jak i wiejskich. Laureatki to kobiety, które inicjują zmianę i pomagają
tworzyć lepszą rzeczywistość dla przyszłych pokoleń.” – podkreśliła Pani Ambasador Anna
Clunes.
“Równość kobiet i mężczyzn, to kluczowy element społeczeństwa obywatelskiego – powiedziała
podczas Gali Prof. Małgorzata Fuszara, Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia Kongres Kobiet.
– Należy ją rozumieć, jako zasadę zgodnie z którą wszystkie osoby, niezależnie od płci, powinny
być traktowane jednakowo, mieć takie same prawa i możliwości”.
Uczestniczki Plebiscytu to liderki. Organizują wydarzenia i szkolenia antydyskryminacyjne,
aktywizują zawodowo inne kobiety, przeciwdziałają wykluczeniu osób ze społeczności
LGBT+, osób z niepełnosprawnościami, migrantów i działają na rzecz wyrównania płac kobiet
i mężczyzn za taką samą pracę. Są wśród nich badaczki herstorii i edukatorki, prawniczki,
sołtyski, założycielki stowarzyszeń i organizacji kobiecych. “Ich praca w środowiskach
lokalnych wymaga nie tylko wiedzy, ale też odwagi i determinacji” zauważyła Ewa Rumińska
Zimny, wiceprezeska Stowarzyszenia Kongres Kobiet, odpowiedzialna za pracę z regionami.
Warunkiem udziału w konkursie było osobiste zgłaszanie kandydatek. „Nie było to łatwe –
powiedziała Claudia Zygmunt, Human Rights Policy Officer z Ambasady Brytyjskiej –
ponieważ kobiety są często wychowywane w przekonaniu, że nie należy chwalić się swoimi
sukcesami. Ale się udało. Otrzymaliśmy ponad 100 zgłoszeń z całej Polski, w tym około 20% z
małych miejscowości o liczbie mieszkańców poniżej 20 tysięcy.”
Proces wyboru składał się z dwóch etapów. Komitet Selekcyjny z udziałem Pełnomocniczek
Stowarzyszenia Kongres Kobiet i Ambasady Brytyjskiej w Warszawie wskazał po dwie
kandydatki do tytułu Liderki Równości z każdego województwa. Ostateczny wybór należał do
Jury z udziałem Pani Ambasador Brytyjskiej w Polsce Anny Clunes, a także przedstawicieli i
przedstawicielek Ambasady Brytyjskiej, Stowarzyszenia Kongres Kobiet oraz magazynu
Forbes Women. Jury wyróżniło również Liderki Równego Biznesu, kobiety prowadzące
własne firmy, które wspierają inne kobiety poprzez m.in. wprowadzenie dobrych praktyk i
polityk zapewniających równość płac, szans i awansu.

2
Kluczowym kryterium wyboru na obu etapach był realny wpływ na otoczenie w działaniach na
rzecz równości płci oraz innowacyjność tych działań. Plebiscyt pokazał jak wiele jest kobiet
aktywnie zaangażowanych w swojej lokalnej społeczności w propagowanie równości płci,
niedyskryminacji i inkluzywności.
Nagrody dla laureatek w postaci kursu języka angielskiego na wybranym poziomie zapewnił
British Council. Uroczystość poprowadziła Aleksandra Karasińska – Redaktorka naczelna
Forbes Women.
Na zakończenie Gali odbyła się debata pt. „ Kobieca siła w społeczeństwie obywatelskim”,
którą poprowadziła prof. Magdalena Środa. Wzięły w niej udział nagrodzone Liderki
Równości: Bogumiła Burda, Agnieszka Czmyr-Kaczanowsa, Ewa Kamińska-Bużałek,
Karolina Kędziora, Lidia Makowska, Katerina Zavizhenets.
Transmisja wydarzenia online https://www.facebook.com/events/459829185708418
na stronie FB Stowarzyszenia Kongres Kobiet oraz FB Forbes Women.
www.kongreskobiet.pl
Kontakt do organizatorów:
Claudia Zygmunt – Ambasada Brytyjska w Warszawie tel.: +48696005661;
claudia.zygmunt@fcdo.gov.uk
Dr Ewa Rumińska-Zimny – Stowarzyszenie Kongres Kobiet, tel.: +48511845375;

 

 

BRIEF final Plebiscyt I edycja 16 Liderek

Skip to content