Zapraszamy serdecznie na warsztaty Motanki Herstorczyne już 23.09.2023 od godziny 9.00 – 13.00 w Hotelu Podlasie sala biznes – warsztaty są bezpłatne.

Projekt „Motanki Herstoryczne – warsztat o odkrywaniu potencjału” realizowany jest przy wsparciu Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) w ramach konkursu „Wspólnie w Białymstoku – integracja mieszkańców i uchodźców” realizowanego przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych – OWOP w ramach zadania zleconego przez Miasto Białystok.
Ппроекту реалізацією за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в рамках конкурсу «Разом у Білостоку – інтеграція мешканців та біженців», проведеного Центром підтримки неурядових організацій у рамках завдання на замовлення міста Білосток.
Liczba miejsc jest ograniczona. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń, których należy dokonać na email: mykobiety.2018@gmail.com
MOTANKA to lalka z rodowodem słowiańskim. Powstaje z MIŁOŚCI, bo niezależnie od tego, czy mota się ją dla siebie czy kogoś, procesowi towarzyszą intencje ochrony, obfitości, miłości, zdrowia i życia zgodnego z wyznawanym credo.
W ten sposób motana MOTANKA staje się symbolem wartości, które pragniemy do życia przyciągnąć, wzmocnić, utrwalić.
🪢🧵🧶Mota się ręcznie ze skrawków materiałów, tkanin, niteczek, wstążek, tasiemek, często używanych przez przodkinie👵🏼👩‍👧👩🏼‍🦳, nasyconych rodową energią✨🪄.
Nie wolno używać igieł i ostrych przedmiotów; tkaniny się nakłada na siebie, zawija, owija, supełkuje, zawiązuje, przeplata… czyli MOTA.
🗝Zgodnie z rytuałem i symboliką MOTANIA.
Każdy z elementów kreacji MOTANKI ma znaczenie: głowa, jej nakrycie, korpus, piersi, ręce, spódnica, włosy, ozdoby, świecidełka…
Ale o tym więcej🔬🔭 na warsztacie.
*zdjęcia wykonane na warsztacie #MotankiHerstoryczne, prowadzonym przez Urealniaj aspiracje. Dorota Ostrożańska w 2019 roku.
_______________________________________________________________
Przy wsparciu Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF)
За підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ
_______________________________________________________________
МОТАНКА – лялька слов’янського походження. Вона створюється з ЛЮБОВІ, адже незалежно від того, плетеш ти її для себе чи для когось іншого, процес супроводжується намірами захисту, достатку, любові, здоров’я та життя відповідно до твого кредо.
Таким чином, мотив MOTANKA стає символом цінностей, які ми хочемо залучити, зміцнити та увічнити у своєму житті.
Він витканий вручну з обрізків матеріалів, тканин, ниток, стрічок, стрічок, часто використовуваних предками👵🏼👩‍👧👩🏼‍ , насичений енергетикою предків✨ .
Не можна використовувати голки та гострі предмети; тканини накладаються внахлест, обертаються, загортаються, зав’язуються вузлом, зв’язуються, переплітаються… тобто MOTA.
🗝Відповідно до ритуалу та символіки МОТАНІЇ.
Кожен елемент творіння MOTANKA має своє значення: голова, її покривало, тіло, груди, руки, спідниця, волосся, прикраси, дрібнички…
Але про це 🔬🔭 на майстер-класі.
ЗАПРОШУЄМО ВАС! 🧡 на Motanki Herstoryczne – воркшоп про відкриття потенціалу
~~~
#МотанкиІсторія #Мотанка #МоїЖінки #100-річчяЖінок #Слов‘янськіТрадиції #Історія
*фотографії зроблені під час майстерні #MotankiHerstoryczne, проведеної Urealniaj aspirations. Дорота Острожанська у 2019 році.
MOTANKA – lyalʹka slov’yansʹkoho pokhodzhennya. Vona stvoryuyetʹsya z LYUBOVI, adzhe nezalezhno vid toho, pletesh ty yiyi dlya sebe chy dlya kohosʹ inshoho, protses suprovodzhuyetʹsya namiramy zakhystu, dostatku, lyubovi, zdorov’ya ta zhyttya vidpovidno do tvoho kredo.
Takym chynom, motyv MOTANKA staye symvolom tsinnostey, yaki my khochemo zaluchyty, zmitsnyty ta uvichnyty u svoyemu zhytti.
Vin vytkanyy vruchnu z obrizkiv materialiv, tkanyn, nytok, strichok, strichok, chasto vykorystovuvanykh predkamy👵🏼👩‍👧👩🏼‍ , nasychenyy enerhetykoyu predkiv✨ .
Ne mozhna vykorystovuvaty holky ta hostri predmety; tkanyny nakladayutʹsya vnakhlest, obertayutʹsya, zahortayutʹsya, zavʺyazuyutʹsya vuzlom, zvʺyazuyutʹsya, pereplitayutʹsya… tobto MOTA.
🗝Vidpovidno do rytualu ta symvoliky MOTANIYI.
Kozhen element tvorinnya MOTANKA maye svoye znachennya: holova, yiyi pokryvalo, tilo, hrudy, ruky, spidnytsya, volossya, prykrasy, dribnychky…
Ale pro tse 🔬🔭 na mayster-klasi.
ZAPROSHUYEMO VAS! 🧡 na Motanki Herstoryczne – vorkshop pro vidkryttya potentsialu
~~~
#MotankyIstoriya #Motanka #MoyiZhinky #100-richchyaZhinok #Slov‘yansʹkiTradytsiyi #Istoriya
*fotohrafiyi zrobleni pid chas maysterni #MotankiHerstoryczne, provedenoyi Urealniaj aspirations. Dorota Ostrozhansʹka u 2019 rotsi.

 

Skip to content