I co z tym feminizmem dalej?
Zapraszamy wraz z Galerią Sleńdzińskich  na debatę o realnym obliczu polskiego feminizmu. 28 listopada 2023 o 17.00 w Galerii Sleńdzińskich w Białymstoku, Rynek Kościuszki 4,

Feminizm to słowo, wywodzące się z łacińskiego „femina” znaczącego „kobieta”. Pojęcie to definiuje doktryny, ruchy i ideologie skupiające się wokół równości prawnej, społecznej i politycznej zarówno kobiet, jak i mężczyzn.*
Feminizm to nie tylko sama walka płci, ale również pojedyncza, jednostkowa aktywność kobiet oraz globalna siła ruchu społecznego walczącego i o prawa kobiet, i o prawa mężczyzn.**

Za historyczny początek działań ruchów kobiecych uważa się rok 1792 – ukazała się wówczas publikacja Mary Wollstonecraft „Wołanie o prawa kobiet”. Mary w monografii pisała o problemach edukacji dziewcząt, prawach kobiet do pracy i ich nierównym statusie w porównaniu z mężczyznami. Ale głos wołania o równość wybrzmiewał wieki wcześniej! Już w 1405 roku Christine de Pisan – francuska pisarka, poetka, krytyczka literacka, retoryczka i filozofka, jedna z pierwszych zawodowych literatek w dziejach pisarstwa europejskiego głośno zapytywała: “Jak może być znana historia kobiet skoro wszystkie książki piszą mężczyźni?”

 

Feministki pierwszej fali nieobecność doświadczeń, dziedzictwa i osiągnięć kobiet w narracjach o przeszłości upatrywały jako konsekwencję przyjmowanej przez historyków perspektywy i wartościowania oraz (nie) doceniania roli kobiet. Maria Dulębianka, polska malarka, pisarka, publicystka, feministka i działaczka społeczna w “Politycznym stanowisku kobiety” wołała: „Czy kobieta stoi na zewnątrz swojego narodu? A prawa jej, czyż nie byłyby prawami jej narodu? Czy do niego nie należy?”***

 

“Po upadku komunizmu w Polsce zagraniczni obserwatorzy spodziewali się polepszenia losu kobiet w związku z pojawiającą się możliwością legalnie działającego ruchu kobiecego, a co za tym idzie, wyartykułowaniem problemów oraz żądań kobiet****. Tak się jednak nie stało; kobiety zaczęły bardzo szybko tracić prawa uzyskane w poprzednim ustroju. Chociaż aktywnie włączyły się w działania opozycji demokratycznej, przyczyniając się do obalenia w Polsce ustroju komunistycznego w 1989 roku, ich masowe uczestnictwo w ruchu „Solidarność” nie zaistniało w narracji zbiorowej. „Gdzie są kobiety?” – zapytała Shana Penn, kiedy w 1989 roku oglądała relacje z Polski dotyczące zachodzących wówczas przeobrażeń politycznych.”*****

 

Dziś jesteśmy po wyborach parlamentanych 2023, o wynikach których w prasie polskiej i zagranicznej pisano: “Polska powraca”, “wyborcze trzęsienie ziemi”, “otworzyły się drzwi do największej zmiany w społeczeństwie, kulturze, wewnętrznej i międzynarodowej polityce od czasu upadku komunizmu”…
O których finalnym rezultacie w niebagatelny sposób zadecydowały kobiety, budując największą historycznie frekwencję 74,38%.

*W jaki sposób to zaangażowanie przełoży się na realne zmiany w ich życiu?
*Co z ograniczeniem, a najlepiej z unicestwieniem dyskryminacji chociażby w obszarze praw reprodukcyjnych?
*Co z postulatem wysuniętym przez Kongres Kobiet do przywódców ugrupowań politycznych odnośnie parytetów stosowanych we władzy wykonawczej na wzór innych państw europejskich?

Podobnych pytań możemy zadać dziesiątki, jeśli nie setki. Należy je zadać. Należy je nieustająco zadawać. Aż do uzyskania na nie satysfakcjonujących odpowiedzi.
________________________________________

Po debatach „Feminizm jest Polsce potrzebny” i „Feminizm przy Okrągłym Stole” zapraszamy na ich kontynuację. Spotkamy się w przestrzeni działań wokół feminizmu realizowanych już po raz trzeci {i na pewno nie ostatni}, tym razem na debacie “I co z tym feminizmem dalej?” Podczas debaty porozmawiamy o realnych i praktycznych strategiach, działaniach, praktykach, które podjąć możemy oddolnie, w organizacjach kobiecych oraz poprzez zaproszenie do współpracy samorządów i ugrupowań politycznych.
Bo przecież wszystkie i wszyscy chcemy wiedzieć  #ICozTymFeminizmemDalej?”

Wkrótce przedstawimy Wam zaproszone przez nas tym razem gościnie i gości – osoby ekspercko zajmujące się obszarem feminizmu

________________________________________
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale wymagane jest zgłoszenie na email: my.kobiety.2018@gmail.com z dopiskiem: “I co z tym feminizmem dalej?”

Zadbamy o przestrzeń dla publiczności do wymiany opinii – zależy nam na Waszym aktywnym udziale, gorąco zachęcamy do rezerwacji miejsc poprzez zgłoszenia na powyższy email.

Planujemy też niespodzianki artystyczne, o których za jakiś czas napiszemy więcej.
Gościć nas będzie Galeria im. Sleńdzińśkich przy ulicy R. Kościuszki 4; w zabytkowej i tak ważnej dla naszego miasta historycznie przestrzeni spotkamy się w sali, na której ścianach podziwiać będzie można malarstwo Ludomira Sleńdzińskiego.

Inicjatywy, instytucje i stowarzyszenia organizujące wydarzenie:
Stowarzyszenie 100-lecie Kobiet
Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku Miejska Instytucja Kultury
Znane i Nieznane Białostoczanki
Kawiarenka Herstoryczna “Czytelnia Kobiecych Słów”
My, Kobiety…

*za Tokarczyk; 2005/PRZEGLĄD KRYTYCZNY 2020
**za Lewandowską; 2003/PRZEGLĄD KRYTYCZNY 2020
***za Dulębianką; 2008/PRZEGLĄD KRYTYCZNY 2020
****za Szumlewicz; 2004_Kobiety i transformacja ustrojowa w Polsce. „Lewą Nogą” 16, s. 225–231.
*****Elżbieta Sala/PRZEMILCZANA HISTORIA POLSKIEGO FEMINIZMU

#odczarujmyFEMINIZM #feminizm #debataofeminizmie #FEMINIZMprzyOkrągłymStole #feminizmwPolsce #feminizmrealny #przyszłośćFEMINIZMUwPolsce #przyszłośćFEMINIZMUwBiałymstoku #FEMINIZMwBiałymstoku #femina #prawakobiet #równośćpraw #emancypacja #feminatywy #żeńskiekońcówki #PodlaskaKsięgaKobiet #MyKobiety… #100lecieKobiet #GaleriaSleńdzińskich #ZnaneiNieznaneBiałostoczanki

Dorra Ostrożańska

 

Skip to content