Partner główny wydarzenia Rozkwitnij na WIOSNĘ! Enea Ciepło ⚡
Enea Ciepło dziękujemy za wsparcie i zaangażowanie w realizację wydarzenia ❗🔝
Enea Ciepło wchodzi w skład Grupy Enea – wicelidera polskiego rynku elektroenergetycznego w zakresie produkcji energii elektrycznej. Jest centrum kompetencyjnym w dziedzinie ciepłownictwa. W Grupie Enea zajmuje się projektami związanymi z segmentem ciepła. Spółka zabezpiecza ok. 75 % potrzeb cieplnych mieszkańców Białegostoku. Oznacza to, że firma ogrzewa blisko 230 000 mieszkańców stolicy województwa podlaskiego.
W ramach Enei Ciepło działa również Enea Ciepło Oddział Elektrociepłownia Białystok. Główne zadania Enei Ciepło to wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej, obrót, przesył, dystrybucja, sprzedaż ciepła odbiorcom końcowym w nośniku wody i pary, obrót oraz sprzedaż hurtowa energii elektrycznej, a także utrzymanie sieci i węzłów cieplnych, jak również innych urządzeń ciepłowniczych, niezbędnych do produkcji i dystrybucji energii cieplnej.
Enea Ciepło posiada znak jakości „NO SMOG” uzyskany w procesie certyfikacji w ramach Programu Promocji Ciepła Systemowego, zainicjowanego przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie. Oznacza to, że instalacje Enei Ciepło produkują ciepło w sposób o wiele bardziej ekologiczny i przyjazny dla środowiska, niż przydomowe kotłownie węglowe, a wykorzystanie ciepła systemowego jest jednym ze sposobów na walkę ze smogiem. Enea Ciepło Oddział Elektrociepłownia Białystok spełnia wszystkie restrykcyjne normy środowiskowe i realizuje wiele inwestycji proekologicznych. Przykładem są elektrofiltry, które wychwytują ponad 99% pyłów.”
Bądźcie z nimi na bieżąco
Skip to content