Dzień Samorządu Terytorialnego – debata w Białymstoku
Stowarzyszenie 100-lecie Kobiet i  Koło Inicjatyw Administracyjnych połączyły swoje siły i organizują debatę SAMORZĄD – NOWE OTWARCIE, która odbędzie 27 maja  w Dniu Samorządu Terytorialnego.

Od 6 lat Stowarzyszenie 100-lecie Kobiet zaprasza mieszkańców do debat publicznych na ważne społecznie, aktualne tematy. Organizacja powstała w 2018 r. w 100 rocznicę uzyskania przez Polki praw wyborczych i od tej pory działa na rzecz wspierania sprawczości i aktywności kobiet w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym. Przedstawicielki 100-lecia kobiet reprezentują Podlasianki i Białostocczanki w organach doradczych i konsultacyjnych działających w samorządach na równych szczeblach między innymi: Radzie Kobiet przy Prezydencie Miasta Białegostoku, Podlaskiej Radzie Kobiet przy Marszałku Województwa Podlaskiego, Radzie Seniorów przy Prezydencie Miasta Białegostoku. Były współorganizatorkami 5 Forów Kobiet Podlasia.

Członkinie organizacji aktywnie uczestniczyły w kampaniach profrekfencyjnych do Sejmu i Senatu w październiku 2023 r., a od marca do kwietnia 2024 były współtwórczyniami lokalnej kampanii #głosujęnakobiety.

Zależy im na podniesieniu  jakości debat publicznych w naszym regionie, stąd pomysł, aby zorganizować kolejną debatę o nowym otwarciu samorządu. We wszystkich debatach biorą też udział mężczyźni.  Do współorganizacji  debaty zaprosiły Koło Inicjatyw Administracyjnych działające na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, które  realizuje cykl spotkań „Otwarte debaty na ważne tematy” i przygotowało wcześniej  debaty: „Kobiety w polityce” i Kobiety w mundurach”. Współorganizatorem debaty jest także Centrum Warszawska 50

7 kwietnia 2024 odbyły się w Polsce wybory samorządowe. Nowe otwarcie samorządu na kadencję 2024-2029 jest wyjątkowe w historii Podlasia.

Pierwszy raz w historii Białegostoku w różnych strukturach samorządowych i rządowych zasiadły kobiety jako: zastępca prezydenta Miasta Białystok, przewodnicząca Rady Miasta, członkini Zarządu Województwa i wicewojewodę podlaską. W  Radzie Miasta Białystok  mamy niemal równowagę w liczbie mężczyzn i kobiet. W 28 osobowym składzie Rady jest 12 kobiet i 16 mężczyzn. W Suwałkach na 23 osoby w radzie są 3 kobiety i  20 mężczyzn. W Łomży w 23 – osobowym składzie Rady są 4 kobiety i 19 mężczyzn.

Wśród 30 radnych Sejmiku Województwa Podlaskiego jest tylko 5 kobiet

Do debaty Samorząd – nowe otwarcie jako panelistki i panelistów  organizatorki zaprosiły następujące osoby (kolejność alfabetyczna):

Gracjan Shetu Gabre Radny IX kadencji Rady Miasta Białegostoku, Przewodniczącym Klubu Koalicji Obywatelskiej. Od czasów studiów zaangażowany w życie społeczne Białegostoku.  Od 2019 r. zawodowo związany z białostockim samorządem, współtworzył inicjatywy służące rozwojowi miasta takie jak centrum popularyzacji nauki Epi-Centrum Nauki czy poprawa dostępności bezpłatnej wody pitnej w szkołach.

Paweł Krutul – od 9 stycznia 2024 pierwszy wicewojewoda podlaski, w latach 2019-2023 poseł IX Kadencji Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej aktywnie uczestniczący w licznych Komisjach i Podkomisjach. Absolwentem Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku i podyplomowych studiów w zakresie Zarządzania Kadrami w Administracji Publicznej. Zaangażowany politycznie jako współprzewodniczący Nowej Lewicy województwa podlaskiego, członek Rady Krajowej.  W swojej dotychczasowej pracy udzielał się w życiu społecznym mieszkańców Białegostoku. W 2023 roku wyróżniony krzyżem „Honor i Gloria” przez Radę Najwyższej Ukrainy za wyjazd na front wojenny i udział w pomocowej misji humanitarnej w Bachmucie organizowanej przez Fundację „Otwarty Dialog”.

Łukasz Prokorym: radny sejmiku województwa a od 7 maja 2024 marszałek  województwa podlaskiego. województwa absolwent  Wydziale Prawa UwB w 2009 r. W 2013 roku ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Białymstoku i studia doktoranckie na Wydziale Prawa UwB. Od 2014 roku wykonuje zawód radcy prawnego a od 2021 roku zawód doradcy podatkowego i syndyka. w latach 2014-2019 był adwokatem kościelnym w Sądzie Metropolitalnym Białostockim. W latach 2018-2024 Przewodniczący Rady Miasta Białystok, obecnie podlaskiego. Przewodniczący Białostockiej Platformy Obywatelskiej i Wiceprzewodniczący Podlaskiej Platformy Obywatelskiej.

Marta Siemieniuk– mgr administracji, od 18 lat specjalistka w zakresie przygotowania i koordynacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich i budżetu Państwa. Autorka kilkudziesięciu projektów adresowanych do różnych grup społecznych: pracownicy administracji publicznej, wykluczeni społecznie, bezrobotni, młodzież, przedsiębiorcy. Z sektorem pozarządowym związana 20 lat; jest wiceprezeską Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok o członkinią założycielką 100-lecia Kobiet. Obecnie zastępca wójta w Gminie Dobrzyniewo Duże, wcześniej dyrektorka organizacji pozarządowej działającej na rzecz jednostek samorządu terytorialnego.

Jolanta Wołągiewicz

Jolanta Wołągiewicz – w latach 2008 – 2016 założycielka i prezeska Stowarzyszenia Akademia plus 50. Od 2016 ekspertka ds. zarządzania projektami i edukacji osób starszych w Stowarzyszeniu Szukamy Polski. Inspirowała proces powołania Miejskiej Rady Seniorów w Białymstoku i Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego, której była przewodniczącą  w I kadencji. Przedstawiciel Stowarzyszenia Podlascy Seniorzy, członkini Podlaskiej Redakcji Seniora i Stowarzyszenia 100lecie Kobiet. Koordynatorka i autorka wielu projektów -również międzynarodowych z Erasmus + realizowanych na rzecz seniorów. Od roku 2020 r.  pracuje aktywnie w Ośrodku Wspierania Podlaskich Rad Seniorów OWPRS. Współorganizowała i współprowadziła trzy Kongresy Rad Seniorów województwa podlaskiego oraz 18 Forów Podlaskich Rad Seniorów on-line.

Agnieszka Zawistowska

Aktywistka społeczna działająca od wielu lat na rzecz kobiet wspierająca je w ich wyborach. Współzałożycielka ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kobiety w Centrum, jego liderka w województwie podlaskim. Od wielu lat związana ze światem polityki. Przez wiele lat pełniąca funkcję dyrektora biura Zarządu Wojewódzkiego PSL w Białymstoku i biura Poselskiego Posła Stefana Krajewskiego. Członkini Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego, Zarządu Wojewódzkiego PSL, Prezeska Zarządu Powiatowego PSL w Wysokiem Mazowieckiem. Obecnie zastępca dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Absolwentka 27. Szkoły Liderów Politycznych oraz Szkoły Przywództwa.

Debatę poprowadzą kobiety trzech pokoleń: Bożena Bednarek i Małgorzata Wenclik ze 100-lecia kobiet oraz Dominika  Łapińska z Koła Inicjatyw Administracyjnych.

Do wyżej wymienionych panelistów przygotowano szereg pytań, które są wynikiem wspólnych dyskusji i rozważań nad  przyszłością samorządu. Pytania zostały też przygotowane przez uczestników społecznej burzy mózgów, w której wzięli udział przedstawiciele różnych grup społecznych, w różnym wieku.

SAMORZĄD – NOWE OTWARCIE. Debata 27 maja o 17.00 w Centrum Warszawska 50. Wstęp wolny.

 

Skip to content