Jest nam miło poinformować, że został przygotowany raport dotyczący postaw i  aktywności kobiet w ramach projektu Ikar. Nad strona merytoryczną raportu i opracowaniem badań pracowały nasze dwie koleżanki dr Eliza Szadkowska i dr Dorota Konopka. Zachęcamy do lektury.

Celem badania była ocena poziomu wiedzy i świadomości oraz potrzeb i oczekiwań kobiet nieangażujących się do tej pory w działania obywatelskie. Zbadaliśmy jakie są bariery utrudniające aktywność kobiet, stereotypy na ich temat, formy dyskryminacji kobiet w naszej społeczności oraz czynniki, które wpływają na pobudzenie postaw obywatelskich kobiet i inicjatyw kobiecych. Zebraliśmy informacje o potrzebach kobiet z Białegostoku i regionu, co pozwoli na wypracowanie i skuteczne prowadzenie działań na rzecz ich aktywizacji obywatelskiej.
 
W badaniu wzięło udział łącznie 155 kobiet z Białegostoku i województwa podlaskiego, z różnych grup społecznych, także te, które do tej pory nie włączały się w działania obywatelskie ani nie podejmowały ich samodzielnie.
 
Raport, który prezentujemy jest przeznaczony dla wszystkich zainteresowanych, w szczególności osób i organizacji działających na rzecz ochrony praw kobiet oraz aktywizacji środowiska lokalnego wokół idei równouprawnienia kobiet i mężczyzn.
 
ZAPRASZAMY DO LEKTURY
1. Raport IKAR badanie postaw i aktywności kobiet 2021
2. Broszura – wyniki badań większy format
3. Broszura – wyniki badań mniejszy format 

 

Broszura z wynikami badan Raport IKAR Ba danie postaw i aktywności Kobiet 2021 20.12.

Raport IKAR badanie post aw i aktywności kobiet 2021

Broszura_wyniki_badan_IKAR-raport_ 2021-wiekszy format dostępność

Skip to content