Komunikat:

Prezentujemy Raport z badania postaw i aktywności kobiet zrealizowanego w ramach projektu IKAR.

Celem badania była ocena poziomu wiedzy i świadomości oraz potrzeb i oczekiwań kobiet nieangażujących się do tej pory w działania obywatelskie. Zbadaliśmy jakie są bariery utrudniające aktywność kobiet, stereotypy na ich temat, formy dyskryminacji kobiet w naszej społeczności oraz czynniki, które wpływają na pobudzenie postaw obywatelskich kobiet i inicjatyw kobiecych. Zebraliśmy informacje o potrzebach kobiet z Białegostoku i regionu, co pozwoli na wypracowanie i skuteczne prowadzenie działań na rzecz ich aktywizacji obywatelskiej.

W badaniu wzięło udział łącznie 155 kobiet z Białegostoku i województwa podlaskiego, z różnych grup społecznych, także te, które do tej pory nie włączały się w działania obywatelskie ani nie podejmowały ich samodzielnie.

Raport, który prezentujemy jest przeznaczony dla wszystkich zainteresowanych, w szczególności osób i organizacji działających na rzecz ochrony praw kobiet oraz aktywizacji środowiska lokalnego wokół idei równouprawnienia kobiet i mężczyzn.

ZAPRASZAMY DO LEKTURY

1. Raport IKAR badanie postaw i aktywności kobiet 2021
2. Broszura – wyniki badań większy format
3. Broszura – wyniki badań mniejszy format

 

Skip to content