Projekt IKAR

IKAR

1 października 2021 rozpoczynamy realizację projektu dla kobiet pod nazwą IKAR. To skrót od nazwy: Inkubator Kobiecego Aktywnego Rozwoju. Chcemy pogłębić wiedzę i świadomość kobiet, kształtować ich postawy obywatelskie i aktywnie włączać w działania na rzecz lokalnej społeczności. Projekt realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

 Zgodnie z raportem Prawa kobiet w działaniach RPO (stan na dzień 17.09.2019 r.), sprawa wiedzy i świadomości kobiet na temat ich praw, społeczeństwa obywatelskiego jest aktualnym problemem społecznym. Od 2018 roku poprzez nasze działania, (ok. 100 inicjatyw), dołączają do nas osoby, które łączy ta  idea; W 2019 roku i na początku 2020 r. przeprowadziłyśmy badanie ankietowe pt. „Razem stwórzmy Centrum Wsparcia i Edukacji Kobiet”, którego celem była analiza możliwości stworzenia na Podlasiu instytucji wyspecjalizowanej w działalności na rzecz kobiet. W badaniu ankietowym wzięło udział ok. 212 kobiet. Zapytałyśmy jakiego rodzaju wsparcia i usług potrzebują?

W odpowiedziach:

– 89% wskazało na potrzebę uczestnictwa w stałej grupie samopomocy i rzecznictwa

– 90% wskazało na bardzo wysoką potrzebę wsparcia/usługi w zakresie„ edukacji na temat: praw i możliwości korzystania z ich ochrony (równouprawnienie); porad prawnych, m.in. w zakresie prawa rodzinnego, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej lub organizacji pozarządowej; pogłębienia wiedzy i umiejętności na warsztatach.
Proponowane w ankietach tematy szkoleń to m.in.: zdrowie, bezpieczeństwo, sukces rodzinny i zawodowy, profesjonalna pomoc w wyjściu z kryzysu rodzinnego, m.in. rozwodu, rozstania z partnerem, zwalczaniu przemocy fizycznej i psychicznej, poprawa stylu życia; wymiana informacji, zasobów, wzajemnego poparcia i możliwości prowadzony dzięki sieciowaniu (networking) – integracja z innymi kobietami, spotkania towarzyskie, wymiana doświadczeń, możliwość bezpośredniej rozmowy, współpracy

IKAR oparty będzie na czterech filarach. Są to:

1) Badanie świadomości, postaw i potrzeb kobiet, które do tej pory same nie podejmują inicjatyw społecznych.

2) Studium Mentoringu Kobiecego: aktywizacja kobiet, warsztaty, coaching, mentoring, praktyka

3) Podlaska Księga Kobiet – upowszechnianie podlaskiej HerStorii; realizacja notacji filmowych o kobietach zwykłych-niezwykłych i Spacery HerStoruczne, i 2 happeningi w przestrzeni publicznej – promujące wartość nadania praw kobietom w Polsce 28 listopada 2018 r.

4)  Sieć networkingu kobiet – przestrzeń dla kobiet z różnych środowisk, sieciowanie kobiet na rzecz lokalnej społeczności, organizacja tematycznych Śniadań z Wizytówką i debat.

 W przyszłości planujemy otwarcie Centrum Wsparcia i Edukacji Kobiet, w którym kontynuowany będzie IKAR.

Uczestniczki projektu to kobiety z różnych grup społecznych, w wieku 18 – 65 lat. Będą nie tylko odbiorczyniami działań, będą też kreowały wydarzenia i  realizowały swoje własne projekty na rzecz społeczności. Odbędzie się to zgodnie z zasadą 100-lecia Kobiet, która brzmi: „Wymyśl i wykonaj”. Każda z uczestniczek pod okiem mentorek podejmie własną inicjatywę społeczną, co jednocześnie zweryfikuje zdobyte kompetencje. Inicjatywa będzie sfinansowana ze środków projektu.

Bezpośrednie odbiorczynie to grupa 15 kobiet. Spodziewamy się, że minimum 6 spośród nich stanie się po zakończonym projekcie aktywnymi liderkami, rzeczniczkami idei aktywizacji. Zakładamy, że pośrednio w naszym projekcie weźmie udział o najmniej 300 osób..

Po zakończeniu projektu w 31.12. 2022 roku uczestniczki IKAR-a  będą rzeczniczkami idei aktywizacji i działań na rzecz w społeczeństwa.

Dokumenty do pobrania:

formularz rekrutacyjny_IKAR

Regulamin projektu_IKAR

Kontakt: 

Ewa Wierzbicka – Nosal

Koordynator projektu

518 295 670

Raportu z badania postaw i aktywności kobiet 2021 w ramach projektu IKAR.

Prezentujemy Raport z badania postaw i aktywności kobiet zrealizowanego w ramach projektu IKAR.
 
Celem badania była ocena poziomu wiedzy i świadomości oraz potrzeb i oczekiwań kobiet nieangażujących się do tej pory w działania obywatelskie. Zbadaliśmy jakie są bariery utrudniające aktywność kobiet, stereotypy na ich temat, formy dyskryminacji kobiet w naszej społeczności oraz czynniki, które wpływają na pobudzenie postaw obywatelskich kobiet i inicjatyw kobiecych. Zebraliśmy informacje o potrzebach kobiet z Białegostoku i regionu, co pozwoli na wypracowanie i skuteczne prowadzenie działań na rzecz ich aktywizacji obywatelskiej.
 
W badaniu wzięło udział łącznie 155 kobiet z Białegostoku i województwa podlaskiego, z różnych grup społecznych, także te, które do tej pory nie włączały się w działania obywatelskie ani nie podejmowały ich samodzielnie.
 
Raport, który prezentujemy jest przeznaczony dla wszystkich zainteresowanych, w szczególności osób i organizacji działających na rzecz ochrony praw kobiet oraz aktywizacji środowiska lokalnego wokół idei równouprawnienia kobiet i mężczyzn.
 
ZAPRASZAMY DO LEKTURY
1. Raport IKAR badanie postaw i aktywności kobiet 2021
2. Broszura – wyniki badań większy format
3. Broszura – wyniki badań mniejszy format 

Broszura_wyniki_badan_IKAR-raport_ 2021-wiekszy format dostępność20.12.

Raport IKAR badanie post aw i aktywności kobiet 2021

Broszura z wynikami badan Raport IKAR Ba danie postaw i aktywności Kobiet 2021

 

Skip to content